Platforma ShaipCloud™

Zastrzeżona platforma oparta na technologii, która zwiększa możliwości usług danych AI

Doświadcz niezrównanej funkcjonalności dzięki najnowocześniejszej platformie AI Data, która działa inteligentniej, aby dostarczać wysokiej jakości dane i uruchamiać udane projekty AI.

Chmury Shaip

Solidna platforma danych szkoleniowych

ShaipCloud™ wykorzystuje opatentowaną technologię do gromadzenia, śledzenia i monitorowania obciążeń, transkrypcji dźwięku i wypowiedzi, dodawania adnotacji do tekstu, obrazów i wideo, a także do zarządzania kontrolą jakości i wymianą danych. Wynik? Twój projekt AI otrzymuje dane najwyższej możliwej jakości. Nie tylko otrzymujesz to szybko i po przystępnej cenie, ale wraz z rozwojem projektu AI, ShaipCloud™ rozwija się wraz z nim dzięki skalowalności i integracji platformy wymaganej do ułatwienia pracy i osiągnięcia pomyślnych wyników.

Platforma Shaipa

 

Platforma upraszcza przepływ pracy, zmniejsza tarcie związane z pracą z rozproszoną globalną siłą roboczą, zapewnia lepszą widoczność i kontrolę jakości w czasie rzeczywistym. Istnieją platformy danych. Są też platformy danych AI. My jesteśmy tym drugim, ponieważ bezpieczna platforma ShaipCloud™ typu „human-in-the-loop” oferuje niezrównaną funkcjonalność i szybkość gromadzenia, przekształcania i opisywania dużych ilości danych (tekst, dźwięk, obrazy i wideo) w celu szkolenia i doskonalenia sztucznej inteligencji i Algorytmy ML dla przypadków użycia NLP i Computer Vision.

Modele dostarczania platformy

Usługi zarządzane

Kompleksowe usługi umożliwiające szybkie, skalowalne i spójne, wysokiej jakości zadania związane z gromadzeniem danych i adnotacjami dla projektów AI

Zarządzany tłum

Twórz unikalne zestawy danych dla konkretnego przypadku użycia za pośrednictwem 24/7 współtwórców tłumu na żądanie, fachowo zarządzanych przez certyfikowanych kierowników projektów

Możliwości platformy

Typy danych dla wszystkich Twoich potrzeb ML

Aby zbudować inteligentne aplikacje zdolne do zrozumienia, modele uczenia maszynowego muszą przetwarzać duże ilości ustrukturyzowanych danych szkoleniowych. Zebranie wystarczających danych szkoleniowych jest pierwszym krokiem do rozwiązania każdego problemu uczenia maszynowego opartego na sztucznej inteligencji. Przyjmujemy podejście skoncentrowane na kliencie, aby świadczyć usługi danych szkoleniowych AI, aby spełnić Twoje unikalne i specyficzne standardy, jeśli chodzi o jakość i wykonanie

Społeczność Ai

Wykorzystaj moc naszej społeczności AI

Wykorzystaj siłę naszej społeczności AI z 30 tysiącami wykwalifikowanych współpracowników 

Generujemy różnorodne i reprezentatywne zestawy danych za pośrednictwem naszej rozległej i zaufanej globalnej społeczności AI, zapewniając wykorzystanie ludzkiej inteligencji w sposób minimalizujący uprzedzenia i przyczyniający się do efektywnego uczenia maszynowego.

Dane na dużą skalę

Nie wystarczy zasilić komputer dużą ilością danych i oczekiwać, że będzie się uczył samodzielnie. Zamiast tego sztuczna inteligencja wymaga odpowiedniego szkolenia. Wielkoskalowe usługi dodawania adnotacji przez ludzi są niezbędne do uczenia maszyn o ludzkiej ocenie.

Dostosowane zestawy danych

Opracowanie niestandardowego zestawu danych może być złożone i czasochłonne, ale ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego uczenia maszynowego. Nasza wiedza polega na dostarczaniu szybkich i wydajnych niestandardowych rozwiązań w zakresie danych. Nasza globalna sieć ponad 30,000 XNUMX ekspertów merytorycznych obejmuje różne branże i posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi ilościami danych, utrzymywaniu jakości danych i rozwiązywaniu przypadków użycia specyficznych dla branży.

Bezpieczna zdalna przestrzeń robocza

Dzięki naszemu rozwiązaniu Secure Workspace z certyfikatem ISO 27001 nasi pracownicy na całym świecie mogą zdalnie obsługiwać Twoje poufne projekty bez konieczności fizycznego dostępu do bezpiecznego obiektu. Dzięki temu różnorodne talenty naszego zdalnego zespołu minimalizują uprzedzenia i oferują wielojęzyczne wsparcie, nawet podczas globalnych zakłóceń.

Unikaj potężnych pozwów dotyczących prywatności dzięki Deidentyfikacji i zgodzie użytkownika

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji zwiększa się zdolność wykorzystywania danych osobowych w sposób, który może potencjalnie naruszać prawa do prywatności. W Shaip priorytetowo traktujemy prywatność poprzez anonimizację, deidentyfikację i eliminację wszystkich identyfikatorów osobistych i unikalnych punktów danych. Zapewnia to zgodność z wymogami regulacyjnymi i zapewnia spokój dzięki ochronie przed kosztownymi sporami sądowymi dotyczącymi prywatności danych. Dodatkowo wdrażamy kompleksowe dokumenty zgody użytkownika do podpisania przez użytkowników w procesie zbierania danych. Pomaga to uniknąć ewentualnych sporów lub nieporozumień.

Cechy

Automatyczna segmentacja z obsługą AI

Segmenty mogą być tworzone automatycznie. Ponieważ osoby dokonujące transkrypcji nie muszą już skupiać się na tworzeniu znaczników czasu, zwiększa to ich produktywność, ponieważ ich samodzielna uwaga skupia się teraz na transkrypcji.

Moduł audytu wysokiej jakości

Wykorzystując dostosowany segment automatycznego próbkowania, system może ustawić próg jakości dla procentów tekstu i znaczników. Jeśli kryteria jakości nie zostaną spełnione, system może w rezultacie automatycznie odrzucić pliki.

Moduł przepływu pracy

Aplikacja pozwala monitorować ogólny przepływ pracy i optymalizować go, zapewniając aktywność użytkowników w czasie rzeczywistym, aktualizacje statusu i przeglądy zapewniania jakości.

Możliwości automatycznej alokacji

Moduł administratora umożliwia automatyczną konfigurację reguł. Użytkownicy mogą po prostu zalogować się do systemu i rozpocząć zadania bez konieczności oczekiwania na przypisanie pracy.

Współpraca promująca jakość

Wielopoziomowe kontrole jakości i efektywna współpraca, które napędzają pomyślną realizację projektów i zwiększają wydajność modelu.

Moduł administracyjny

Wszechstronny moduł administracyjny pomaga zarządzać rejestracją użytkowników i uprawnieniami, zachowując ścisłą kontrolę poziomu dostępu i uprawnień na poziomie przepływu pracy.

Benefity

Intuicyjne narzędzia oparte na użytkowniku

Narzędzia wspomagane sztuczną inteligencją pozwalają zwiększyć produktywność i łatwość użytkowania, co ogólnie usprawnia przepływ pracy. 

Konfigurowalne formatowanie

Wszystkie zebrane dane są płynnie przekształcane w formaty do spożycia przez sztuczną inteligencję, które są przygotowywane i dostosowywane do wymagających klientów.

Kompleksowe możliwości modułów

Moduły Audytu, Administracji i Przepływu Pracy umożliwiają platformie ustawienie optymalnych parametrów, zapewniając automatyzację Twojej produktywności, która zapewnia wysokiej jakości wyniki.

Opatentowana platforma internetowa

Dostęp do opatentowanej platformy internetowej można uzyskać z dowolnego miejsca na świecie.

Szybka i kompletna akwizycja danych

Duże ilości danych można łatwo zebrać z prostych i złożonych źródeł, konsekwentnie spełniając czasy realizacji klientów z nieomylną dokładnością.

Performance Management

Monitorowanie wydajności i dokładności poszczególnych adnotatorów wykorzystuje dane historyczne do filtrowania i wybierania pracowników do nowych zadań

Wysokiej jakości dane szkoleniowe, których potrzebuje Twój model AI.

Nowe, gotowe dane są opracowywane we wszystkich mediach (tekst, mowa, obraz, wideo). Skontaktuj się z nami, aby omówić tworzenie nowych zestawów danych podlegających licencjonowaniu.