Dobre samopoczucie w tłumie: wpływ społeczny

KSZTAŁTUJĄC przyszłość naszego tłumu poprzez równość, etykę i upodmiotowienie

Wellness w tłumie

Lepsze możliwości pracy. Lepsza globalna społeczność.

„Opracowujemy i wdrażamy systemy sztucznej inteligencji, aby ułatwić nam życie. Ale często zapominamy o życiu i źródłach utrzymania tych, którzy niestrudzenie pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji. Dane dotyczące szkoleń i etykietowania stanowią główną część rozwoju sztucznej inteligencji, a Shaip reprezentuje naszych kontrahentów, dostawców i współpracowników, którzy są nieustannie zaangażowani w ich wzmacnianie i dobre samopoczucie. Jedziemy i rośniemy razem.”

Vatsal Ghiya CEO Shaip

Kodeks etyczny

Proces opracowywania sztucznie inteligentnych maszyn w celu zastąpienia ludzi wymaga humanitarnego podejścia. Dlatego Shaip zwraca uwagę na równe szanse, inkluzywność, godziwą płacę i holistyczną wizję dobrego samopoczucia tłumu.

Shaip dziś składa się z ponad 7,000+ wykwalifikowanych specjalistów na całym świecie. Daje nam to globalne spojrzenie na społeczny wpływ naszej firmy. Skupiamy się na dostarczaniu naszym ludziom, ich rodzinom i społecznościom lepszych możliwości tworzenia lepszego świata. 

Uczciwa płatność

Uczciwa płatność

Uważamy, że płacenie płacy minimalnej wiąże się z wyzyskiem. Dlatego przestrzegamy ścisłych protokołów płatności, które pozwalają naszym klientom zarabiać za to, na co naprawdę zasługują, aby zapewnić sobie długoterminowe dobro.

Kultura włączania

Kultura włączania

Nie tolerujemy stronniczości – zarówno w naszych danych, jak i organizacji. Oferujemy równe szanse zatrudnienia osobom ze wszystkich środowisk. Witamy wszystkie kultury, grupy wiekowe, religie i osoby na całym świecie.

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny

Jesteśmy zaangażowani w rozwój zdrowej społeczności dla naszego tłumu, wspierając zdrowe środowisko dla wzrostu, wymiany wiedzy, dyskusji i wzmocnienia pozycji.

Prywatność &Amp; Poufność

Prywatność i poufność

Podejmujemy wszelkie działania i kroki, aby zapewnić poufność danych naszych współtwórców i nigdy nie udostępniamy informacji osobom trzecim bez zgody.

Ważne są opinie

Ważne są opinie

W Shaip komunikacja jest na dwa sposoby. Zawsze słuchamy opinii i sugestii naszych współpracowników i tłumu i traktujemy je poważnie do wdrożenia.

Podnoszenie umiejętności

Podnoszenie umiejętności

Jak wspomnieliśmy, współpraca z Shaipem jest długofalowa. Dlatego pomagamy naszym tłumom w podnoszeniu umiejętności w zakresie pożądanych technologii, aby umożliwić im budowanie solidnej kariery w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz pozostawanie na bieżąco.

Wpływ społeczny

Wierzymy, że nie tylko cały nasz zespół zasługuje na najlepsze możliwości, aby lepiej osiągnąć to, czego pragną w życiu, ale że pomagamy zapewnić im środki i zasoby, aby wpływać na zmiany w miejscu, w którym żyją.

Shaip zapewnia również możliwości, które nie są często dostępne, takie jak praca w domu lub w odległych lokalizacjach, co jest idealne do utrzymania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zapewniamy również pracownikom o specjalnych potrzebach możliwość kontynuowania kariery, a także dochód umożliwiający samodzielne życie.