CSR: odpowiedzialność społeczna

Zmienianie społeczności, w której żyjemy, dzięki inicjatywie społecznej odpowiedzialności biznesu Shaip „Prayas”

CSR

W Shaip wierzymy, że mamy prawo i obowiązek korzystania z naszej technologii z korzyścią dla wszystkich – naszej społeczności i świata, w którym żyjemy.

Jesteśmy firmą zorientowaną na ludzi, co przekłada się na nasze podejście do inicjatyw CSR. Aby dać impuls do zmian, kierownictwo zainicjowało przemyślane podejście: MODLITWA – Ek Soch. Kieruje się podstawowymi zasadami oddawania społeczeństwu i światu więcej, niż z niego czerpiemy.

Jako szybko rozwijająca się firma zdajemy sobie sprawę, że mamy solidną rolę do odegrania w zapewnieniu, że otaczający nas świat jest społecznie, ekonomicznie, ekologicznie i etycznie wzbogacony. Pod szerokim parasolem PRAYAS podejmiemy wiele inicjatyw – oddawanie krwi, akcje sadzenia drzew, dystrybucję żywności, odzieży i książek, programy sponsorowania edukacji i wiele innych – które przynoszą korzyści naszym społecznościom.

„Naszym celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju na rynku i dążenie do wprowadzania zmian w społeczności, w której żyjemy”.
CSR

Aby zapewnić lepszą przyszłość naszym współobywatelom, zobowiązujemy się najpierw podnieść sobie poprzeczkę. Chociaż rozumiemy, że zarabianie zysków jest świetnym motywatorem dla każdej firmy, nasze zyski są również przeznaczane na budowanie równego społeczeństwa – w którym każda osoba ma do odegrania główną rolę.


Wierzymy, że możemy przyczynić się do rozwoju naszego społeczeństwa, nie rezygnując z naszego systemu wartości. Skupiamy się na sprawach, które mają największe znaczenie dla naszych pracowników, personelu, kierownictwa i społeczności.