Niezawodne usługi gromadzenia danych AI do trenowania modeli ML

Dostarczanie danych szkoleniowych AI (tekst, obraz, dźwięk, wideo) wiodącym światowym firmom AI

Usługi gromadzenia danych

Gotowy, aby znaleźć brakujące dane?

W pełni zarządzane usługi gromadzenia danych

Ponieważ dane mają ogromne znaczenie dla sukcesu każdej organizacji, szacuje się, że średnio zespoły AI spędzają 80% swojego czasu na przygotowywaniu danych do modeli AI. To przygotowanie danych zazwyczaj obejmuje wiele etapów, takich jak:

 • Zidentyfikuj wymagane dane
 • Określ dostępność danych
 • Profilowanie danych
 • Pozyskiwanie danych
 • Integracja danych
 • Czyszczenie danych
 • Przygotowywanie danych

Zespół Shaip, wspierany przez nasze autorskie narzędzie do gromadzenia danych (aplikacja mobilna dostępna na Androida i iOS), zarządza globalną siłą roboczą zbieraczy danych w celu gromadzenia danych szkoleniowych dla Twoich projektów AI i ML. Czerpiąc z wielu różnych grup wiekowych, demograficznych i edukacyjnych, możemy pomóc Ci zebrać duże ilości zestawów danych uczenia maszynowego, aby sprostać najbardziej wymagającym inicjatywom AI. Shaip pomaga w całym procesie zbierania danych i pozwala skupić się na wynikach i kierować projektem AI w jednym kierunku: NAPRZÓD.

Profesjonalne rozwiązania do gromadzenia danych do trenowania modeli AI/ML

Dowolny temat. Dowolny scenariusz.

Od śledzenia interakcji międzyludzkich, przez zbieranie obrazów twarzy, po pomiar ludzkich nastrojów — nasze rozwiązanie oferuje kluczowe zestawy danych uczenia maszynowego dla firm, które chcą szkolić swoje modele uczenia maszynowego na dużą skalę. Jako lider w zakresie usług gromadzenia danych pomagamy naszym klientom pozyskiwać duże ilości wysokiej jakości danych szkoleniowych z wielu typów danych, w tym danych tekstowych, audio, mowy, obrazu i wideo, aby zarządzać złożonymi projektami AI z unikalnymi konfiguracjami scenariuszy, a także złożone adnotacje.

Rozumiemy zasady, przepisy i implikacje gromadzenia danych przy jednoczesnym korzystaniu z technologii. Niezależnie od tego, czy jest to jednorazowy projekt, czy potrzebujesz danych na bieżąco, nasz doświadczony zespół kierowników projektów zapewnia, że ​​cały proces przebiega sprawnie.

Zbiory danych tekstowych do przetwarzania języka naturalnego

Prawdziwa wartość usług kognitywnego gromadzenia danych tekstowych Shaip polega na tym, że dają one organizacjom klucz do odblokowania krytycznych informacji znajdujących się głęboko w nieustrukturyzowanych danych tekstowych. Te nieuporządkowane dane mogą obejmować notatki lekarza, roszczenia z tytułu ubezpieczenia mienia osobistego lub dokumentację bankową. Gromadzenie dużej ilości danych tekstowych jest niezbędne w rozwoju technologii, które potrafią zrozumieć ludzki język. Nasze usługi obejmują szeroką gamę usług gromadzenia danych tekstowych w celu tworzenia wysokiej jakości zestawów danych NLP. 

Zbieranie danych tekstowych

Usługi gromadzenia danych tekstowych

Opracuj przetwarzanie języka naturalnego dzięki gromadzeniu wielojęzycznych danych tekstowych specyficznych dla domeny (zestaw danych z wizytówki, zestaw danych dokumentu, zestaw danych menu, zestaw danych paragonu, zestaw danych biletu, wiadomości tekstowe), aby odblokować krytyczne informacje znajdujące się głęboko w nieustrukturyzowanych danych w celu rozwiązania różnych przypadków użycia. Jako firma zajmująca się gromadzeniem danych tekstowych, Shaip oferuje różne rodzaje usług gromadzenia danych i adnotacji. Jak na przykład:

Dowiedz się więcej

Zbiór danych odbioru

Zbieranie danych o paragonie

Pomożemy Ci zebrać różnego rodzaju faktury, takie jak faktury internetowe, faktury za zakupy, rachunki za taksówkę, rachunki hotelowe itp. z całego świata i w językach, zgodnie z wymaganiami.

Zbiór danych dotyczących biletów

Zbieranie danych dotyczących biletów Data

Pomożemy Ci pozyskać różne rodzaje biletów, tj. bilety lotnicze, bilety kolejowe, bilety autobusowe, bilety rejsowe itp. z całego świata w oparciu o niestandardowe specyfikacje.

Gromadzenie danych Ehr

Transkrypcje danych EHR i dyktowania lekarzy

Oferujemy gotowe transkrypcje danych EHR i dyktowania lekarzy z różnych specjalności medycznych, tj. Radiologia, Onkologia, Patologia itp.

Zbiór danych dokumentu

Zbieranie zbioru danych dokumentów Document

Możemy pomóc Ci zebrać wszystkie rodzaje ważnych dokumentów - takich jak prawa jazdy, karty kredytowe, z różnych regionów i języków, zgodnie z wymogami szkolenia modeli ML.

Zestawy danych mowy do przetwarzania języka naturalnego

Shaip oferuje kompleksowe usługi gromadzenia danych głosowych/dźwiękowych w ponad 150 językach, aby umożliwić technologiom głosowym zaspokojenie potrzeb zróżnicowanej grupy odbiorców na całym świecie. . . Możemy pracować nad projektami o dowolnym zakresie i wielkości; od licencjonowania istniejących gotowych zestawów danych dźwiękowych, przez zarządzanie niestandardowymi zbiorami danych dźwiękowych, po transkrypcję i adnotacje dźwiękowe. Bez względu na to, jak duży jest Twój projekt gromadzenia danych mowy, możemy dostosować usługi gromadzenia danych audio do Twoich potrzeb, aby tworzyć wysokiej jakości zestawy danych NLP.

Usługi gromadzenia danych mowy

Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o gromadzenie danych mowy/dźwięku w celu szkolenia i doskonalenia sztucznej inteligencji konwersacyjnej i chatbotów. Pomożemy Ci zebrać dane z ponad 150 języków i dialektów, akcentów, regionów i typów głosu, a następnie dokonać ich transkrypcji (z wypowiedziami), sygnatur czasowych i kategoryzować je. Różne rodzaje usług gromadzenia danych mowy i adnotacji, które oferujemy:

Dowiedz się więcej

Zbieranie danych mowy
Mowa monologowa

Kolekcja mowy monologowej

Zbierz zestaw danych dotyczących mowy w formie skryptu, kierowanej lub spontanicznej od poszczególnych mówców. . Głośnik jest wybierany na podstawie twoich niestandardowych wymagań, tj. Wiek, płeć, pochodzenie etniczne, dialekt, język itp.

Mowa dialogowa

Kolekcja przemówień dialogowych

Zbieraj zestawy danych mowy kierowanej lub spontanicznej / interakcję między agentem Call Center i rozmówcą lub rozmówcą i botem na podstawie niestandardowych wymagań lub określonych w projekcie.

Mowa akustyczna

Gromadzenie danych akustycznych

Dzięki naszej globalnej sieci współpracowników możemy profesjonalnie nagrywać dane dźwiękowe o studyjnej jakości, niezależnie od tego, czy są to restauracje, biura, domy, czy z różnych środowisk i języków.

Wypowiedź w języku naturalnym

Kolekcja wyrażeń w języku naturalnym

Shaip ma bogate doświadczenie w zbieraniu różnorodnych wypowiedzi w języku naturalnym, aby szkolić oparte na audio systemy ML z próbkami mowy w ponad 100 językach i dialektach od lokalnych i zdalnych mówców.

Zestawy danych obrazu dla wizji komputerowej

Model uczenia maszynowego (ML) jest tak dobry, jak jego dane szkoleniowe; dlatego skupiamy się na dostarczaniu najlepszych zestawów danych obrazu dla Twoich modeli ML. Nasze narzędzie do zbierania danych graficznych sprawi, że Twoje projekty wizji komputerowej będą działać w świecie rzeczywistym. Nasi eksperci mogą zbierać treści graficzne dla wszystkich rodzajów specyfikacji i sytuacji określonych przez Ciebie.

Gromadzenie danych obrazu

Usługi gromadzenia danych obrazu

Dodaj wizję komputerową do swoich możliwości uczenia maszynowego, zbierając duże ilości zestawów danych obrazu (zestaw danych obrazu medycznego, zestaw danych obrazu faktury, zbieranie zestawu danych twarzy lub dowolny niestandardowy zestaw danych) dla różnych przypadków użycia, np. klasyfikacja obrazów, segmentacja obrazów, rozpoznawanie twarzy , itp. Różne rodzaje usług gromadzenia i adnotacji danych obrazu, które oferujemy:

Dowiedz się więcej

Adnotacja dokumentu finansowego

Zbieranie zbioru danych dokumentów Document

Udostępniamy zestawy danych obrazowych różnych dokumentów tj. prawo jazdy, dowód osobisty, karta kredytowa, faktura, paragon, menu, paszport itp.

Rozpoznawanie twarzy

Zbieranie zbioru danych twarzy

Oferujemy różnorodne zbiory danych obrazu twarzy składające się z rysów twarzy, perspektyw i mimiki, zebranych od osób z różnych grup etnicznych, grup wiekowych, płci itp.

Licencjonowanie danych medycznych

Zbieranie danych dotyczących opieki zdrowotnej

Wykonujemy obrazy medyczne tj. CT, MRI, USG, RTG z różnych specjalności medycznych takich jak Radiologia, Onkologia, Patologia itp.

Gest ręki

Zbieranie danych gestów dłoni Hand

Oferujemy zestawy danych obrazu różnych gestów rąk od ludzi z całego świata, z różnych grup etnicznych, grup wiekowych, płci itp.

Zestawy danych wideo dla wizji komputerowej

Pomagamy uchwycić każdy obiekt w filmie klatka po klatce, następnie wprawiamy obiekt w ruch, oznaczamy go i sprawiamy, że jest rozpoznawalny przez maszyny. Zbieranie wysokiej jakości zestawów danych wideo w celu trenowania modeli ML zawsze było rygorystycznym i czasochłonnym procesem, a różnorodność i ogromne ilości wymagane dodawały dodatkowej złożoności. W Shaip oferujemy wymaganą wiedzę specjalistyczną, wiedzę, zasoby i skalę potrzebną w przypadku usług gromadzenia danych wideo. . . Nasze filmy są najwyższej jakości i są dostosowane do konkretnego przypadku użycia.

Usługi gromadzenia danych wideo

Zbieraj przydatne do działania treningowe zestawy danych wideo, takie jak nagrania CCTV, wideo o ruchu drogowym, wideo z monitoringu itp., aby trenować modele uczenia maszynowego. Każdy zestaw danych jest dostosowany do Twoich dokładnych wymagań. Za pomocą naszego narzędzia do gromadzenia danych wideo oferujemy usługi gromadzenia i adnotacji dla różnych typów danych:

Dowiedz się więcej

Zbieranie danych wideo
Film przedstawiający postawę człowieka

Zbieranie danych wideo o postawie człowieka

Oferujemy zestawy danych wideo różnych postaw ludzkich, takich jak chodzenie, siedzenie, spanie itp. w różnych warunkach oświetleniowych i w różnych grupach wiekowych.

Dron i wideo z lotu ptaka

Zbieranie danych z dronów i wideo z lotu ptaka

Oferujemy dane wideo z widokiem z lotu ptaka za pomocą dronów dla różnych sytuacji, takich jak ruch uliczny, stadion, tłum itp.

Monitoring CCTV

Zbiór danych wideo CCTV/monitoringu

Możemy zbierać nagrania wideo z kamer bezpieczeństwa dla organów ścigania w celu przeszkolenia i zidentyfikowania osoby mającej przeszłość kryminalną. .

Zbiór danych wideo o ruchu drogowym

Zbieranie zbioru danych wideo o ruchu drogowym

Możemy zbierać dane o ruchu z wielu lokalizacji w różnych warunkach oświetleniowych i intensywności, aby trenować Twoje modele ML.

Specjalność: Katalogi danych i licencjonowanie

Opieka zdrowotna/medyczne zbiory danych

Nasze zdeidentyfikowane zestawy danych klinicznych obejmują dane z 31 różnych specjalności, tj. kardiologii, radiologii, neurologii itp.

Zbiory danych mowy/dźwięku

Pozyskuj wysokiej jakości wyselekcjonowane dane mowy w ponad 60 językach

Zbiór danych wizji komputerowej

Zestawy danych obrazu i wideo w celu przyspieszenia rozwoju ML.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Nowe, gotowe zestawy danych są gromadzone dla wszystkich typów danych, tj. tekstu, dźwięku, obrazu i wideo. Skontaktuj się z nami już dziś.

Dlaczego warto wybrać Shaip zamiast innych firm zajmujących się gromadzeniem danych?

Aby skutecznie wdrożyć inicjatywę AI, będziesz potrzebować dużych ilości specjalistycznych zestawów danych treningowych. Shaip jest jedną z niewielu firm na rynku, która zapewnia światowej klasy, wiarygodne dane szkoleniowe w skali zgodnej z wymogami regulacyjnymi/RODO.

Możliwości gromadzenia danych

Twórz, zarządzaj i zbieraj niestandardowe zestawy danych (tekst, mowa, obrazy, wideo) z ponad 100 krajów na całym świecie w oparciu o niestandardowe wytyczne.

Elastyczna siła robocza

Wykorzystaj naszą globalną siłę roboczą ponad 30,000 doświadczonych i certyfikowanych współpracowników. Elastyczne przydzielanie zadań i zdolność pracowników w czasie rzeczywistym, wydajność i monitorowanie postępów.

Jakość

Nasza zastrzeżona platforma i wykwalifikowani pracownicy korzystają z wielu metod kontroli jakości, aby spełnić lub przewyższyć standardy jakości ustalone dla gromadzenia zestawów danych szkoleniowych AI.

Różnorodny, dokładny i szybki

Nasz proces usprawnia proces zbierania danych poprzez łatwiejszą dystrybucję zadań, zarządzanie i przechwytywanie danych bezpośrednio z aplikacji i interfejsu internetowego.

Bezpieczeństwo danych

Zachowaj pełną poufność danych, traktując prywatność jako priorytet. Zapewniamy, że formaty danych są kontrolowane i zachowywane zgodnie z zasadami.

Specyfika domeny

Wyselekcjonowane dane dotyczące domeny zebrane ze źródeł branżowych na podstawie wytycznych dotyczących gromadzenia danych klientów.

Nasza wiedza branżowa

Nasze usługi gromadzenia danych typu „humans-in-the-loop” zapewniają wysokiej jakości dane szkoleniowe dla branż takich jak

Technologia

Technologia

Zdrowie

Zdrowie

Moda i e-commerce – etykietowanie wizerunku

Sprzedaż detaliczna

Pojazdy autonomiczne

Motoryzacja

Budżetowy

Usługi finansowe

Rząd

Rząd

Proces zbierania danych

Proces zbierania danych

Narzędzia do zbierania danych

Autorskie narzędzie do zbierania danych ShaipCloud ma na celu usprawnienie dystrybucji różnych zadań do globalnych zespołów zbieraczy danych. Interfejs aplikacji umożliwia dostawcom usług gromadzenia danych i adnotacji łatwe przeglądanie przydzielonych zadań związanych z gromadzeniem danych, przeglądanie szczegółowych wytycznych projektowych (w tym próbek) oraz szybkie przesyłanie i przesyłanie danych do zatwierdzenia przez audytorów projektu. Ta aplikacja jest przeznaczona do użytku w połączeniu z platformą ShaipCloud. Aplikacja jest dostępna w sieci, Android i iOS.

Powody, dla których warto wybrać Shaip jako godnego zaufania partnera w zakresie gromadzenia danych AI

Ludzie

Ludzie

Dedykowane i przeszkolone zespoły:

 • Ponad 30,000 współpracowników w zakresie tworzenia danych, etykietowania i kontroli jakości Q
 • Uznany Zespół Zarządzania Projektami
 • Doświadczony zespół rozwoju produktu
 • Zespół ds. pozyskiwania i wdrażania puli talentów
Przetwarzanie

Przetwarzanie

Najwyższą wydajność procesu zapewniają:

 • Solidny proces 6 Sigma Stage-Gate
 • Dedykowany zespół 6 czarnych pasów Sigma – Właściciele kluczowych procesów i zgodność z jakością
 • Ciągłe doskonalenie i pętla sprzężenia zwrotnego
Platforma

Platforma

Opatentowana platforma oferuje korzyści:

 • Kompleksowa platforma internetowa
 • Nienaganna jakość
 • Szybsze TAT
 • Bezproblemowa dostawa

Wyróżnieni klienci

Umożliwianie zespołom tworzenia wiodących na świecie produktów AI.

Skontaktuj się z nami

Chcesz zbudować własny zestaw danych?

Skontaktuj się z nami teraz, aby dowiedzieć się, jak możemy zebrać niestandardowy zestaw danych dla Twojego unikalnego rozwiązania AI.

 • Rejestrując się, zgadzam się z Shaip Polityka prywatności i Regulamin i wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej B2B od Shaip.

Dane szkoleniowe AI są również znane jako zestawy danych uczenia maszynowego lub zestawy danych nlp. Są to informacje wykorzystywane do uczenia modeli AI/ML. Modele uczenia maszynowego wykorzystują duże zestawy danych szkoleniowych (audio, wideo, obrazy lub tekst) w celu zrozumienia i uczenia się wzorców w danych danych, aby dokładnie przewidywać wyniki, gdy nowy zestaw danych jest prezentowany w rzeczywistych scenariuszach.

Ponieważ modele sztucznej inteligencji muszą być przeszkolone, aby były spostrzegawcze w podejmowaniu decyzji, musisz nakarmić je odpowiednimi, oczyszczonymi i oznaczonymi danymi. W tym miejscu w grę wchodzi zbieranie danych, ponieważ obejmuje identyfikowanie, gromadzenie i pomiar odpowiednich zestawów danych w różnych domenach, aby konfiguracje sztucznej inteligencji były bardziej intuicyjne, a także lepiej dostosowane do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych.

Zbieranie danych różni się w zależności od technologii, dla której chcesz wytrenować model. Z grubsza mówiąc, bardziej zgrubne typy obejmują gromadzenie tekstowych zestawów danych i pobieranie zestawów danych szybkości dla NLP, a także gromadzenie zestawów danych obrazu i zestawów danych wideo dla wizji komputerowej.

 • Crowdsourcing: Firmy takie jak Amazon Mechanical Turk korzystają z publicznego crowdsourcingu, który rozdziela pracę wymaganą do zebranych danych wśród publicznych adnotatorów danych, którzy chcą uczestniczyć w procesie
 • Prywatne tłumy: kontrolowany zespół zbieraczy danych, który kontroluje jakość pozyskiwanych danych.
 • Firmy zajmujące się gromadzeniem danych: Shaip jest jednym z niewielu dostawców na rynku, którzy mogą pomóc w pozyskiwaniu dowolnych danych, czy to tekstowych, audio, wideo lub obrazów, w oparciu o Twoje wymagania.
 • Jaki jest problem do rozwiązania?
 • Jakie są kluczowe punkty danych wymagane do śledzenia algorytmów ML?
 • Jakie dane są przechwytywane, gdzie są przechowywane i czy dane, które mają być pozyskiwane, mogą naprawdę rozwiązać rzeczywiste problemy?
 • Wystarczająca/duża ilość danych wewnętrznych może nie być dostępna dla firm do opracowania modeli AI
 • Nawet jeśli dane są dostępne, mogą być stronnicze ze względu na wzorce użytkowania wśród określonej grupy klientów (brak różnorodności)
 • W istniejących danych może brakować kontekstów sytuacyjnych, takich jak lokalizacja, warunki środowiskowe i inne istotne zmienne umożliwiające przewidywanie wyniku, a tym samym niespełnianie wymagań klienta.

Firma zbierająca dane AI pomaga zidentyfikować typ danych, który najlepiej pasuje do wymyślonych modeli AI. Ponadto wiarygodna firma udostępnia również dane, profiluje je zgodnie z potrzebami, pozyskuje je z czytelnych źródeł, integruje je z wymaganiami, czyści je i przygotowuje za pomocą adnotacji, standardów NLP i innych technologii.

Gromadzenie danych AI to niezwykle wyspecjalizowana dziedzina, która wymaga najpierw zidentyfikowania potencjalnych źródeł. Zlecanie tego samego wiarygodnym firmom ma sens, ponieważ są one znacznie bardziej zdolne do tworzenia niestandardowych zestawów danych, jednocześnie mając na uwadze jakość, dokładność, szybkość, specyfikę i oczywiście bezpieczeństwo.