Licencjonowanie wysokiej jakości danych medycznych/medycznych dla modeli AI i ML

Gotowe zestawy danych medycznych/medycznych, które ułatwią rozpoczęcie projektu AI w opiece zdrowotnej

Zbiory danych medycznych i opieki zdrowotnej

Podłącz dane medyczne, których dzisiaj brakowałeś

Zbiory danych w medycynie i opiece zdrowotnej na potrzeby uczenia maszynowego

Dane dyktowane przez lekarza

Nasz zdeidentyfikowany zestaw danych dotyczących opieki zdrowotnej obejmuje 31 plików dźwiękowych różnych specjalności podyktowanych przez lekarzy opisujących stan kliniczny pacjentów i plan opieki w oparciu o spotkania lekarz-pacjent w warunkach szpitalnych/klinicznych.

Gotowe pliki audio dyktowane przez lekarza:

 • 257,977 31 godzin rzeczywistego zbioru danych mowy dyktowanych przez lekarza z XNUMX specjalności do trenowania modeli mowy w służbie zdrowia
 • Dźwięk dyktowania przechwycony z różnych urządzeń, takich jak dyktowanie telefoniczne (54.3%), rejestrator cyfrowy (24.9%), mikrofon mowy (5.4%), smartfon (2.7%) i nieznany (12.7%)
 • Zredagowane audio i transkrypcje PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Dane dyktowane przez lekarza

Przepisana dokumentacja medyczna

Transkrypcja dokumentacji medycznej odnosi się do transkrypcji rozmowy lekarza z pacjentem, transkrypcji raportów medycznych i oceny medycznej. Pomaga w mapowaniu historii medycznej pacjenta pod kątem przyszłych wizyt, a także stanowi punkt odniesienia dla lekarzy. Pomaga lekarzowi ocenić obecny stan pacjenta i zaproponować odpowiednie leczenie.

Transkrybowana dokumentacja medyczna z półki:

 • Transkrypcja 257,977 31 godzin rzeczywistych dyktowań dla lekarzy z XNUMX specjalności w celu trenowania modeli mowy w służbie zdrowia
 • Przepisana dokumentacja medyczna z różnych rodzajów prac, takich jak raport operacyjny, podsumowanie wypisu, nota konsultacyjna, nota przyjęcia, nota ED, notatka kliniczna, raport radiologiczny itp.
 • Zredagowane audio i transkrypcje PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Elektroniczna dokumentacja zdrowotna (Ehr)

Elektroniczna dokumentacja zdrowotna (EHR)

Elektroniczna dokumentacja medyczna lub EHR to dokumentacja medyczna zawierająca historię medyczną pacjenta, diagnozy, recepty, plany leczenia, daty szczepień lub szczepień, alergie, obrazy radiologiczne (TK, MRI, RTG) oraz badania laboratoryjne i inne.

Elektroniczna dokumentacja medyczna z półki (EHR):

 • Ponad 5.1 mln rekordów i plików audio dla lekarzy w 31 specjalnościach
 • Prawdziwa dokumentacja medyczna o złotym standardzie do szkolenia klinicznego NLP i innych modeli SI opartej na dokumentach
 • Informacje o metadanych, takie jak MRN (anonimowy), data przyjęcia, data wypisu, długość pobytu, płeć, klasa pacjenta, płatnik, klasa finansowa, stan, dyspozycja wypisu, wiek, DRG, opis DRG, zwrot kosztów, AMLOS, GMLOS, ryzyko śmiertelność, ciężkość choroby, Grouper, szpitalny kod pocztowy itp.
 • Dokumentacja medyczna z różnych stanów i regionów USA - Północny Wschód (46%), Południe (9%), Środkowy Zachód (3%), Zachód (28%), Inne (14%)
 • Dokumentacja medyczna należąca do wszystkich objętych klas pacjentów — szpitalnych, ambulatoryjnych (klinicznych, rehabilitacyjnych, okresowych, chirurgicznych dziennych), nagłych.
 • Dokumentacja medyczna wszystkich grup wiekowych pacjentów <10 lat (7.9%), 11-20 lat (5.7%), 21-30 lat (10.9%), 31-40 lat (11.7%), 41-50 lat (10.4%) ), 51-60 lat (13.8%), 61-70 lat (16.1%), 71-80 lat (13.3%), 81-90 lat (7.8%), 90+ lat (2.4%)
 • Stosunek płci pacjentów 46% (mężczyzna) i 54% (kobieta)
 • Zredagowane dokumenty PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Elektroniczna dokumentacja zdrowotna (Ehr)
 • Dokumentacja medyczna wszystkich grup wiekowych pacjentów <10 lat (7.9%), 11-20 lat (5.7%), 21-30 lat (10.9%), 31-40 lat (11.7%), 41-50 lat (10.4%) ), 51-60 lat (13.8%), 61-70 lat (16.1%), 71-80 lat (13.3%), 81-90 lat (7.8%), 90+ lat (2.4%)
 • Stosunek płci pacjentów 46% (mężczyzna) i 54% (kobieta)
 • Zredagowane dokumenty PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA

Zestaw danych obrazu tomografii komputerowej

Lekarze używają obrazu tomografii komputerowej do diagnozowania i wykrywania nieprawidłowych lub normalnych warunków w ciele pacjenta (tj. do identyfikacji choroby lub urazu w różnych częściach ciała). W diagnostyce komputerowego przetwarzania obrazu obraz tomografii komputerowej przechodzi przez zaawansowane fazy, a mianowicie akwizycję, poprawę obrazu, ekstrakcję ważnych cech, identyfikację obszaru zainteresowania (ROI), interpretację wyników itp.

Shaip zapewnia wysokiej jakości zestawy danych obrazów tomografii komputerowej, niezbędne do badań i diagnostyki medycznej. Nasze zbiory danych obejmują tysiące obrazów w wysokiej rozdzielczości zebranych od prawdziwych pacjentów i przetworzonych przy użyciu najnowocześniejszych technik. Te zestawy danych mają pomóc lekarzom i naukowcom w pogłębianiu wiedzy i zrozumieniu różnych schorzeń, w tym raka, zaburzeń neurologicznych i chorób układu krążenia. Dzięki Shaip możesz uzyskać dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych medycznych, aby usprawnić swoje badania i poprawić wyniki pacjentów.

Zestaw danych obrazu skanowania CT

Zestaw danych obrazu MRI

Według IBM modele widzenia komputerowego mają na celu uzyskiwanie znaczących informacji z cyfrowych obrazów i filmów. Pozwala na szerokie wykorzystanie danych obrazu opieki zdrowotnej w celu zapewnienia lepszej diagnozy, leczenia i przewidywania chorób. Może wykorzystywać kontekst z sekwencji obrazów, tekstury, kształtu i informacji o konturach, a także wiedzę z przeszłości, aby tworzyć informacje 3D i 4D, które pomagają w lepszym zrozumieniu człowieka. Podobnie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny jest również używany do diagnozowania i wykrywania nieprawidłowych lub normalnych warunków w ciele pacjenta (tj. do identyfikacji choroby lub urazu w różnych częściach ciała).

Shaip zapewnia wysokiej jakości zestawy danych obrazów MRI niezbędne do badań i diagnostyki medycznej. Nasze zbiory danych obejmują tysiące obrazów w wysokiej rozdzielczości zebranych od prawdziwych pacjentów i przetworzonych przy użyciu najnowocześniejszych technik.

Zbiór danych obrazu Mri

Zestaw danych obrazu rentgenowskiego

Badanie rentgenowskie służy do weryfikacji wewnętrznej struktury i integralności obiektu. Obrazy rentgenowskie obiektu testowego można generować w różnych pozycjach i na różnych poziomach energii, aby zdiagnozować i wykryć nieprawidłowe stany w ciele pacjenta.

Shaip zapewnia wysokiej jakości zestawy danych obrazów rentgenowskich, niezbędne do badań i diagnostyki medycznej. Nasze zbiory danych obejmują tysiące obrazów w wysokiej rozdzielczości zebranych od prawdziwych pacjentów i przetworzonych przy użyciu najnowocześniejszych technik. Dzięki Shaip możesz uzyskać dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych medycznych, aby usprawnić swoje badania i poprawić wyniki pacjentów.

Zestaw danych obrazu rentgenowskiego
Skontaktuj się z nami

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Nowe, gotowe zestawy danych medycznych są gromadzone we wszystkich typach danych 

Skontaktuj się z nami teraz, aby uwolnić się od obaw związanych z gromadzeniem danych dotyczących treningu medycznego

 • Rejestrując się, zgadzam się z Shaip Polityka prywatności i Regulamin i wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej B2B od Shaip.

Zbiór danych dotyczących opieki zdrowotnej to zbiór danych związanych ze zdrowiem, często uporządkowany i gromadzony na potrzeby analiz, badań i podejmowania decyzji w dziedzinach medycyny i opieki zdrowotnej.

Przykłady obejmują elektroniczną dokumentację medyczną (EHR), bazy danych obrazowania medycznego, sekwencje genomowe, dane demograficzne pacjentów i zbiory danych z przenośnych urządzeń zdrowotnych.

Zbiory danych dotyczące opieki zdrowotnej wspierają badania medyczne, zapewniając wgląd w wzorce chorób, wyniki leczenia, zachowania pacjentów, skuteczność leków i nie tylko, pomagając w ten sposób w postępie medycznym i kształtowaniu polityki.

Typowe formaty obejmują CSV, Excel, DICOM (do obrazowania medycznego) i HL7 (do dokumentacji medycznej).

Obawy dotyczące prywatności wynikają z potencjalnego niewłaściwego wykorzystania wrażliwych danych pacjenta, prowadzącego do kradzieży tożsamości, dyskryminacji lub niepożądanego narażenia na osobiste informacje o stanie zdrowia.

Informacje o pacjencie są chronione za pomocą deidentyfikacji (usuwania danych osobowych), szyfrowania, ścisłej kontroli dostępu i zgodności z przepisami takimi jak HIPAA (w USA).

Aby zapewnić jakość, regularnie sprawdzaj i czyść zbiór danych, korzystaj ze standardowych metod gromadzenia danych, odwołuj się do wiarygodnych źródeł i angażuj ekspertów dziedzinowych do weryfikacji.