Licencjonowanie wysokiej jakości danych medycznych/medycznych dla modeli AI i ML

Gotowe zestawy danych medycznych/medycznych, które ułatwią rozpoczęcie projektu AI w opiece zdrowotnej

Zbiory danych medycznych i opieki zdrowotnej

Podłącz dane medyczne, których dzisiaj brakowałeś

Zbiory danych w medycynie i opiece zdrowotnej na potrzeby uczenia maszynowego

Dane dyktowane przez lekarza

Nasz pozbawiony danych identyfikacyjnych zbiór danych dla opieki zdrowotnej obejmuje 31 plików audio różnych specjalności, podyktowanych przez lekarzy opisujących stan kliniczny pacjentów i plan opieki w oparciu o spotkania lekarz-pacjent w warunkach klinicznych.

Gotowe pliki audio dyktowane przez lekarza:

 • 257,977 31 godzin rzeczywistego zbioru danych mowy dyktowanych przez lekarza z XNUMX specjalności do trenowania modeli mowy w służbie zdrowia
 • Dźwięk dyktowania przechwycony z różnych urządzeń, takich jak dyktowanie telefoniczne (54.3%), rejestrator cyfrowy (24.9%), mikrofon mowy (5.4%), smartfon (2.7%) i nieznany (12.7%)
 • Zredagowane audio i transkrypcje PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Dane audio dyktowane przez lekarza

Przepisana dokumentacja medyczna

Transkrypcja dokumentacji medycznej oznacza transkrypcję rozmów z lekarzem i pacjentem, transkrypcję raportów medycznych i ocenę medyczną. Pomaga w mapowaniu historii choroby pacjenta na potrzeby przyszłych wizyt, a także stanowi punkt odniesienia dla lekarzy. Pomaga ocenić aktualny stan pacjenta i zaproponować odpowiednie leczenie.

Transkrybowana dokumentacja medyczna z półki:

 • Transkrypcja 257,977 31 godzin rzeczywistych dyktowań dla lekarzy z XNUMX specjalności w celu trenowania modeli mowy w służbie zdrowia
 • Przepisana dokumentacja medyczna z różnych rodzajów prac, takich jak raport operacyjny, podsumowanie wypisu, nota konsultacyjna, nota przyjęcia, nota ED, notatka kliniczna, raport radiologiczny itp.
 • Zredagowane audio i transkrypcje PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Elektroniczna dokumentacja medyczna (ehr)

Elektroniczna dokumentacja zdrowotna (EHR)

Elektroniczna dokumentacja medyczna lub EHR to dokumentacja medyczna zawierająca historię medyczną pacjenta, diagnozy, recepty, plany leczenia, daty szczepień lub szczepień, alergie, obrazy radiologiczne (TK, MRI, RTG) oraz badania laboratoryjne i inne.

Elektroniczna dokumentacja medyczna z półki (EHR):

 • Ponad 5.1 mln rekordów i plików audio dla lekarzy w 31 specjalnościach
 • Prawdziwa dokumentacja medyczna o złotym standardzie do szkolenia klinicznego NLP i innych modeli SI opartej na dokumentach
 • Informacje o metadanych, takie jak MRN (anonimowy), data przyjęcia, data wypisu, długość pobytu, płeć, klasa pacjenta, płatnik, klasa finansowa, stan, dyspozycja wypisu, wiek, DRG, opis DRG, zwrot kosztów, AMLOS, GMLOS, ryzyko śmiertelność, ciężkość choroby, Grouper, szpitalny kod pocztowy itp.
 • Dokumentacja medyczna z różnych stanów i regionów USA - Północny Wschód (46%), Południe (9%), Środkowy Zachód (3%), Zachód (28%), Inne (14%)
 • Dokumentacja medyczna należąca do wszystkich objętych klas pacjentów — szpitalnych, ambulatoryjnych (klinicznych, rehabilitacyjnych, okresowych, chirurgicznych dziennych), nagłych.
Elektroniczna dokumentacja medyczna (ehr)
 • Dokumentacja medyczna wszystkich grup wiekowych pacjentów <10 lat (7.9%), 11-20 lat (5.7%), 21-30 lat (10.9%), 31-40 lat (11.7%), 41-50 lat (10.4%) ), 51-60 lat (13.8%), 61-70 lat (16.1%), 71-80 lat (13.3%), 81-90 lat (7.8%), 90+ lat (2.4%)
 • Stosunek płci pacjentów 46% (mężczyzna) i 54% (kobieta)
 • Zredagowane dokumenty PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA

Zestaw danych obrazu tomografii komputerowej

Lekarze wykorzystują obraz tomografii komputerowej do diagnozowania i wykrywania nieprawidłowych lub normalnych stanów w organizmie pacjenta. W diagnostyce komputerowego przetwarzania obrazu obraz tomografii komputerowej przechodzi przez złożone fazy, takie jak pozyskiwanie, ulepszanie obrazu, ekstrakcja ważnych cech, identyfikacja obszaru zainteresowania (ROI), interpretacja wyników itp.

Shaip zapewnia wysokiej jakości zbiory danych obrazów tomografii komputerowej niezbędne do badań i diagnostyki medycznej. Nasze zbiory danych obejmują tysiące obrazów o wysokiej rozdzielczości pobranych od prawdziwych pacjentów i przetworzonych przy użyciu najnowocześniejszych technik. Te zbiory danych mają pomóc lekarzom i badaczom w pogłębieniu wiedzy i zrozumieniu różnych schorzeń, w tym nowotworów, zaburzeń neurologicznych i chorób układu krążenia. 

Zestaw danych obrazu skanu C

Zestaw danych obrazu MRI

Modele widzenia komputerowego zostały zaprojektowane w celu uzyskania znaczących informacji z cyfrowych obrazów i filmów. Umożliwia szerokie wykorzystanie danych obrazowych opieki zdrowotnej w celu zapewnienia lepszej diagnostyki, leczenia i przewidywania chorób. Może wykorzystywać kontekst z sekwencji obrazów, informacji o teksturze, kształcie i konturze, a także wiedzę z przeszłości, aby wygenerować informacje 3D i 4D, które pomagają w lepszym rozumieniu człowieka. Podobnie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny jest również używany do diagnozowania i wykrywania nieprawidłowych lub normalnych stanów w organizmie pacjenta (tj. w celu identyfikacji choroby lub urazu w różnych częściach ciała).

Shaip dostarcza wysokiej jakości zbiory danych obrazów MRI od rzeczywistych pacjentów i przetwarzane przy użyciu najnowocześniejszych technik.

Zbiór danych obrazu Mri

Zestaw danych obrazu rentgenowskiego

Badanie rentgenowskie służy do weryfikacji wewnętrznej struktury i integralności obiektu. Obrazy rentgenowskie obiektu testowego można generować w różnych pozycjach i na różnych poziomach energii, aby zdiagnozować i wykryć nieprawidłowe stany w ciele pacjenta.

Shaip zapewnia wysokiej jakości zestawy danych obrazów rentgenowskich, niezbędne do badań i diagnostyki medycznej. Nasze zbiory danych obejmują tysiące obrazów w wysokiej rozdzielczości zebranych od prawdziwych pacjentów i przetworzonych przy użyciu najnowocześniejszych technik. Dzięki Shaip możesz uzyskać dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych medycznych, aby usprawnić swoje badania i poprawić wyniki pacjentów.

Zbiór danych obrazu rentgenowskiego
Skontaktuj się z nami

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Nowe, gotowe zestawy danych medycznych są gromadzone we wszystkich typach danych 

Skontaktuj się z nami teraz, aby uwolnić się od obaw związanych z gromadzeniem danych dotyczących treningu medycznego

 • Rejestrując się, zgadzam się z Shaip Polityka prywatności i Regulamin i wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej B2B od Shaip.