Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 16th Czerwiec 2023

Dostępne są poprzednie wersje tego Oświadczenia tutaj.

 1. Wstęp:
  Shaip poważnie traktuje prywatność swoich klientów. Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy, udostępniamy i przetwarzamy w inny sposób Twoje dane osobowe, które są nam udostępniane, gdy (a) uzyskujesz dostęp do witryny internetowej https://www.Shaip.com lub z niej korzystasz („Strona internetowa”); (b) kiedy uzyskujesz dostęp do naszej aplikacji mobilnej/internetowej lub korzystasz z niej („Aplikacja ”) lub (c) w jakikolwiek inny sposób. Witryna i Aplikacja będą łącznie określane jako „Platforma”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki, możesz napisać do info@Shaip.com. Szanujemy Twoją prywatność i zgodnie z naszym zobowiązaniem zapewniamy, że wszelkie otrzymane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności jest podana na początku niniejszej Polityki prywatności. Możemy zmienić naszą Politykę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Dalsze korzystanie z Platformy oznacza akceptację zmienionej Polityki. Wszelkie zmienione zasady zostaną opublikowane na tej stronie i zastępują wszystkie poprzednie wersje. Prosimy o okresowe sprawdzanie, zwłaszcza przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Zakres naszej Polityki:
  W ten sposób wyjaśniamy, gdzie ma zastosowanie nasza Polityka prywatności, kiedy ubiegasz się do nas o pracę lub pośrednictwo w pracy, świadczenie usług na naszą rzecz, które obejmuje dane osobowe i w wyniku czego Twoje relacje z więcej niż jednym naszych klientów i wszelkie informacje zebrane od osób trzecich. Ta polityka dotyczy informacji, które zbieramy podczas i po Twojej rejestracji i/lub podczas wykonywania zadań na naszej platformie; w wiadomościach e-mail, SMS-ach i innych wiadomościach elektronicznych między Tobą a naszą Platformą; za pośrednictwem aplikacji mobilnych i stacjonarnych, które pobierzesz z naszej Platformy, która zapewnia dedykowaną, nieopartą na przeglądarce interakcję między Tobą a naszą Platformą; Kiedy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami i aplikacjami w witrynach i usługach stron trzecich, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają łącza do tej polityki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowanych przez nas technologii, gromadzonych przez nas danych osobowych, a także sposobu kontrolowania lub blokowania śledzenia lub usuwania plików cookie, zapoznaj się z Polityka Cookie. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do informacji gromadzonych offline lub w jakikolwiek inny sposób, w tym na jakiejkolwiek innej Platformie obsługiwanej przez Spółkę; lub dowolnej strony trzeciej (w tym naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych), w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą łączyć się z Platformą lub być dostępne z Platformy.
 3. Jak gromadzimy Twoje dane?
  Kiedy korzystasz z naszej Platformy lub uzyskujesz do niej dostęp, możemy gromadzić Twoje dane osobowe. Możemy gromadzić Twoje dane osobowe w następujący sposób:
  • Informacje, które nam przekazujesz: Kiedy korzystasz z naszej Platformy lub uzyskujesz do niej dostęp, możemy poprosić Cię o udostępnienie nam informacji. Obejmuje to imię, nazwisko, nazwę użytkownika, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe, płeć, datę urodzenia, kraj, stanowisko, dane dotyczące roli lub zatrudnienia, identyfikator LinkedIn, adres, wszelkie media, w tym obrazy twarzy lub inne , nagrania głosowe lub wideo, które nagrywasz/przesyłasz na Platformę.
  • Informacje, które zbieramy automatycznie: Kiedy korzystasz z naszej Platformy lub uzyskujesz do niej dostęp, możemy automatycznie gromadzić informacje o Tobie za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia. Obejmuje to dane dotyczące użytkowania, tj. informacje o Twojej aktywności na Platformie, takie jak funkcje, z których korzystasz podczas korzystania z Platformy; dane urządzenia, takie jak identyfikator modelu urządzenia, odwiedzane strony, typ przeglądarki itp.;
  • Informacje, które otrzymujemy od stron trzecich: Możemy otrzymywać dane osobowe na Twój temat od stron trzecich, na podstawie upoważnienia, które mogłeś przekazać takim stronom trzecim, w celu udostępniania nam informacji.
 4. Jak wykorzystujemy Twoje dane?
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • Udostępnienie platformy: Używamy danych osobowych, aby zapewnić dostęp do Platformy lub umożliwić Ci korzystanie z różnych funkcji Platformy oraz aby umożliwić Ci udział w ankietach, promocjach, wydarzeniach lub podobnych inicjatywach.
  • Marketing i komunikacja: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do marketingu lub reklamy naszej Platformy, w tym do wysyłania Ci materiałów promocyjnych i marketingowych.
  • ulepszenia: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów badawczych oraz do ogólnego ulepszania treści i funkcjonalności naszej Platformy lub jakości naszej Platformy lub do wprowadzania nowych treści lub funkcji na Platformie.
  • Zapobieganie oszustwom i rozwiązywanie problemów: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów identyfikacji i uwierzytelniania, wykrywania oszustw i zapobiegania im, rozwiązywania problemów lub pomocy w promowaniu Platformy.
  • Operacje analityczne: Możemy gromadzić i wykorzystywać informacje analityczne wraz z Twoimi danymi osobowymi w celu budowania szerszego profilu naszych indywidualnych Użytkowników, abyśmy mogli lepiej Ci służyć i dostarczać niestandardowe, spersonalizowane treści i informacje.
  • Obowiązki prawne: W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych na Twój temat lub możemy w inny sposób potrzebować danych osobowych w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na nakazy sądowe, w ramach procesu prawnego lub w celu ustalenia lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

  Możemy agregować lub pozbawiać elementów umożliwiających identyfikację danych osobowych. W takim przypadku zachowamy i wykorzystamy informacje pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w formie anonimowej lub pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji tych informacji.

 5. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych:
  Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Bezpieczeństwo Twoich informacji zależy również od Ciebie. Jeśli podaliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło dostępu do niektórych części naszej Platformy, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nie udostępniaj nikomu swojego hasła i nie wykorzystuj ponownie hasła z tej Platformy na żadnej innej platformie lub w innej usłudze. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych na naszą Platformę. Każde przekazanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obejście jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych na Platformie. Shaip korzysta z zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w zakresie sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii do obsługi naszej platformy. Dostawcy i partnerzy firmy przestrzegają ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zgodnie z warunkami świadczenia usług lub umową. Korzystając z naszej platformy, upoważniasz Shaip do przesyłania, przechowywania i wykorzystywania twoich informacji w Stanach Zjednoczonych i każdym innym kraju, w którym prowadzimy działalność.
 6. Dzieci poniżej 18 roku życia
  Nasza Platforma nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia, zgodnie z naszymi Warunkami. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przekazywać Platformie żadnych danych osobowych. Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie wykorzystuj ani nie udostępniaj żadnych informacji na tej Platformie ani w żadnej z jej funkcji/za pośrednictwem którejkolwiek z jej funkcji/zarejestruj się na Platformie, nie rób żadnych zakupów za pośrednictwem Platformy, nie korzystaj z żadnych interaktywnych lub publicznych funkcji komentowania tej Platformy ani dostarczać nam żadnych informacji o sobie, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub nazwy ekranowej lub nazwy użytkownika, której możesz używać. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 18 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 18 roku życia lub na jego temat, skontaktuj się z nami.
 7. Poufna informacja
  Shaip nie chce otrzymywać od Ciebie informacji poufnych ani zastrzeżonych za pośrednictwem naszej Platformy. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane do Shaip NIE będą uważane za poufne. Wysyłając Shaip jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielasz Shaip nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przesyłanie, dystrybucję, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz swobodne wykorzystywanie tych materiałów w inny sposób lub informacje. Zgadzasz się również, że Shaip może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, które nam przesyłasz, w dowolnym celu. Jednak nie ujawnimy Twojego imienia i nazwiska ani w żaden inny sposób nie upublicznimy faktu, że przesłałeś nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) uzyskamy Twoją uprzednią pisemną zgodę na użycie Twojego imienia i nazwiska; lub (b) najpierw powiadomimy Cię, że materiały lub inne informacje, które przesyłasz do określonej części tej witryny, zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem; lub (c) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Dane osobowe, które przekazujesz firmie Shaip w celu otrzymania produktów lub usług, będą przetwarzane zgodnie z zasadami naszej firmy.
  [Uwaga: należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione agencjom rządowym w ramach postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego.]
 8. Okres przechowywania
  Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których są gromadzone, w tym bezpieczeństwa naszego przetwarzania, wykrywania nieuczciwych działań, utrzymywania i ulepszania Platformy, wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. audyt, księgowość i przechowywanie ustawowe) warunków), rozstrzygania sporów oraz ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych w krajach, w których prowadzimy działalność, ale okoliczności mogą się różnić w zależności od kontekstu i usług.
 9. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w celach wymienionych w punkcie 4 następującym kategoriom stron trzecich:
  • Usługodawcy: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom. Obejmują one podmioty, z którymi współpracujemy lub współpracujemy w celu zapewnienia Platformy lub jej funkcjonalności, usług obsługi klienta, przetwarzania płatności, przechowywania danych, zabezpieczenia naszej Platformy, pomocy w reklamie lub sprzedaży naszej Platformy lub pomocy w przestrzeganiu procesów prawnych.
  • Partnerzy : Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, do których może należeć nasza spółka macierzysta, spółka zależna lub grupa
  • Partnerzy biznesowi: Możemy przekazywać Twoje dane partnerom biznesowym, w tym między innymi wspólnym partnerom marketingowym i sponsorom, w różnych celach.
  • Transakcje korporacyjne: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innemu podmiotowi gospodarczemu, jeśli my (lub nasze aktywa) planujemy fuzję z tym podmiotem gospodarczym lub zostaniemy przez niego przejęci – w przypadku reorganizacji, fuzji lub restrukturyzacji biznesu.
  • Inne strony trzecie: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim, na zasadzie ograniczonej wiedzy, takim jak nasi księgowi, prawnicy, audytorzy, funkcjonariusze organów ścigania itp. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe w celu odpowiedzi na nakazy sądowe, w ramach procesów prawnych lub w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
  • Za Twoją zgodą lub w inny sposób na Twoje polecenie: Ponadto możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim za Twoją zgodą, którą wyraziłeś, udostępniając swoje dane osobowe, zachowując nienaruszone standardy prywatności takim stronom trzecim.

  Wszelkie strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, są zobowiązane do zapewnienia podobnego poziomu ochrony, jaki zapewnia niniejsza Polityka, oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu świadczenia usług, które świadczą w naszym imieniu. Kiedy takie strony trzecie nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do świadczenia tej usługi, usuną takie dane zgodnie z naszą polityką, chyba że same są prawnie zobowiązane do przechowywania informacji.

 10. Pliki Cookies
  My, wraz z dostawcami usług, którzy pomagają nam udostępniać Witrynę, używamy „cookies”, czyli małych plików komputerowych wysyłanych do lub dostępnych z przeglądarki internetowej lub urządzenia, które zawierają informacje o komputerze, takie jak identyfikator użytkownika, ustawienia użytkownika , historii przeglądania i czynnościach dokonywanych podczas korzystania z Serwisu. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny (lokalizacji internetowej), z której pochodzi, „czas życia” pliku cookie (tj. kiedy wygasa) oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub podobny identyfikator. Serwis może wykorzystywać narzędzia do zbierania danych do zbierania informacji z urządzenia używanego do uzyskania dostępu do Witryny, takich jak typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, domena i inne ustawienia systemowe, a także używany system operacyjny oraz kraj i strefa czasowa, w której znajduje się komputer lub urządzenie. Przeglądarki internetowe umożliwiają pewną kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak zarządzać plikami cookie i je usuwać, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org.Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na zainstalowanie tych plików cookie na swoim urządzeniu. Pliki cookie można usunąć ręcznie w ustawieniach przeglądarki. Aby zobaczyć instrukcje swojej przeglądarki dotyczące usuwania plików cookie, kliknij odpowiedni link poniżej:

  Chrom: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

  Krawędź: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

  Chociaż użytkownicy nie mają obowiązku akceptowania plików cookie, ich zablokowanie lub odrzucenie może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem usług. Ta strona ignoruje ustawienia przeglądarki „Do Not Track”.

 11. Twoje prawa
  Jest dla nas ważne, abyś mógł uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, i w razie potrzeby je poprawiać lub usuwać. W dowolnym momencie możesz również odmówić podania jakichkolwiek danych osobowych lub wycofać swoją zgodę zgodnie z niniejszą Polityką. Możesz również złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych. W tym celu możesz napisać do nas na adres info@Shaip.com. Może to jednak wpłynąć na naszą zdolność do zapewnienia użytkownikowi Platformy.

  Podmiotom danych z UE przysługują następujące prawa: (1) masz prawo zażądać kopii danych, które z Tobą powiązaliśmy; (2) masz prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych danych, które z Tobą powiązaliśmy; (3) możesz zażądać usunięcia danych z naszych rejestrów, a Shaip zastosuje się do tego żądania, gdy będzie to prawnie wymagane; (4) w przypadku spełnienia określonych warunków, aby mieć prawo do ograniczenia przetwarzania; (5) masz prawo do przeniesienia związanych z Tobą danych do innej organizacji; (6) masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania; (7) masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu przetwarzaniu; (8) i w stosownych przypadkach masz prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

  Konsumenci z Kalifornii mają prawo do żądania i otrzymywania (1) kategorii danych osobowych zebranych przez Shaip na temat tego konsumenta; (2) kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe; (3) biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych; (4) kategorie stron trzecich, którym Shaip udostępnia dane osobowe; oraz (5) konkretne dane osobowe zebrane przez Shaip na temat tego konsumenta.

Shaip w żaden sposób nie dyskryminuje osób korzystających ze swoich praw wynikających z odpowiednich ustaw lub rozporządzeń dotyczących ochrony danych, w tym California Consumer Privacy Act.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, w tym składania wniosku zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów, prosimy o kontakt pod adresem:

info@Shaip.com

(866) 473-5655

Informacje zwrotne: w tym komentarze, pytania i skargi

Cenimy sobie Twoje cenne opinie, które obejmują również wszelkie komentarze, pytania/sugestie i skargi dotyczące nas lub wykorzystania przez nas Twoich informacji, w tym naszą obecną politykę prywatności iw tej samej sprawie możesz się z nami skontaktować. Nasze dane kontaktowe są następujące:

SHAIP: 12806, Townepark Way, Louisville, Kentucky-40243

E-mail: legal@shaip.com

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na swoje zapytanie dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności – lub jeśli uważasz, że Twoje zapytanie nie zostało w zadowalający sposób rozwiązane, możesz złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego dane. Jeśli złożysz u nas skargę dotyczącą prywatności, odpowiemy i poinformujemy Cię, w jaki sposób zostanie rozpatrzona Twoja skarga. Możemy poprosić Cię o dalsze szczegóły, skonsultować się z naszymi ekspertami/stronami i przechowywać dokumentację dotyczącą Twojej skargi, gdy ją do nas wyślesz lub przekazać nam dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. w wiadomości zawierającej pytanie lub komentarz).