Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 09th Październik 2020

Dostępne są poprzednie wersje tego Oświadczenia tutaj.

Shaip poważnie traktuje prywatność swoich klientów. Niniejsza Polityka Prywatności (Polityka) wyjaśnia, w jaki sposób Shaip gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o klientach na stronie internetowej https://www.Shaip.com („Witryna”) i aplikacji mobilnej Shaip („Aplikacja”, a wraz z Witryną „Witryna /Aplikacja”). Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki, nie wahaj się z nami skontaktować.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z tej Witryny, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności. Ponadto, korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności jest podana na początku niniejszej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny po Dacie wejścia w życie oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności. Każda zmieniona Polityka prywatności zostanie opublikowana na tej stronie i zastąpi wszystkie poprzednie wersje. Sprawdzaj okresowo, a zwłaszcza przed podaniem jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Ta zasada dotyczy gromadzonych przez nas informacji:

W trakcie i po rejestracji i/lub w trakcie wykonywania zleceń na naszej platformie; W wiadomościach e-mail, tekstach i innych wiadomościach elektronicznych między Tobą a niniejszą Witryną/Aplikacją; Za pośrednictwem aplikacji mobilnych i stacjonarnych pobieranych z tej Witryny/Aplikacji, co zapewnia dedykowaną interakcję nieopartą na przeglądarce między Tobą a tą Witryną/Aplikacją; Kiedy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami i aplikacjami w witrynach i usługach stron trzecich, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają linki do niniejszych zasad. Szczegółowe informacje na temat stosowanych przez nas technologii, zbieranych przez nas danych osobowych, a także sposobu kontrolowania lub blokowania śledzenia lub usuwania plików cookie można znaleźć w Polityka Cookie.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych:

Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Bezpieczeństwo Twoich informacji zależy również od Ciebie. W przypadku, gdy daliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło dostępu do niektórych części naszej Witryny/Aplikacji, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nie udostępniaj nikomu swojego hasła i nie używaj ponownie hasła z tej witryny/aplikacji na żadnej innej platformie lub usłudze.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do naszej Witryny/Aplikacji. Wszelkie przesyłanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Witrynie/Aplikacji.

Shaip korzysta z usług zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w zakresie sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii do obsługi naszej platformy. Dostawcy i partnerzy firmy postępują zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zgodnie z warunkami świadczenia usług lub umową. Korzystając z naszej platformy, upoważniasz Shaip do przesyłania, przechowywania i wykorzystywania Twoich informacji w Stanach Zjednoczonych i każdym innym kraju, w którym działamy.

Nie dotyczy to informacji zebranych przez:

Offline lub w jakikolwiek inny sposób, w tym w dowolnej innej Witrynie/Aplikacji obsługiwanej przez Spółkę lub jakąkolwiek stronę trzecią (w tym nasze podmioty stowarzyszone i zależne); lub jakąkolwiek stronę trzecią (w tym nasze podmioty stowarzyszone i zależne), w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą zawierać linki lub być dostępne z Witryny/Aplikacji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące Twoich danych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, Twoim wyborem jest niekorzystanie z naszej Witryny/Aplikacji. Uzyskując dostęp lub korzystając z tej Witryny/Aplikacji, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę prywatności. Niniejsza polityka może od czasu do czasu ulegać zmianie. Dalsze korzystanie z tej Witryny/aplikacji po wprowadzeniu przez nas zmian jest uważane za akceptację tych zmian, dlatego należy okresowo sprawdzać zasady pod kątem aktualizacji.

Dzieci poniżej 18 roku życia

Nasza strona internetowa/aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia, jak określono w naszym Regulaminie. Nikt poniżej 18 roku życia nie może podawać żadnych danych osobowych do Witryny/Aplikacji. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie używaj ani nie udostępniaj żadnych informacji w tej Witrynie/Aplikacji ani w żadnej z jej funkcji/rejestru w Witrynie/Aplikacji ani za jej pośrednictwem, nie rób żadnych zakupów za pośrednictwem Witryny/Aplikacji, korzystać z interaktywnych lub publicznych funkcji komentowania tej Witryny/Aplikacji lub dostarczać nam jakichkolwiek informacji o sobie, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub dowolnej nazwy użytkownika lub nazwy użytkownika posługiwać się. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 18 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od lub o dziecku poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami.

Informacje, które zbieramy o Tobie i jak je zbieramy:

Zbieramy kilka rodzajów informacji od i o użytkownikach naszej Witryny/Aplikacji, w tym informacje:

dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany osobiście, np. imię, nazwisko, identyfikator e-mail, stanowisko, stanowisko, telefon, numer telefonu komórkowego, nazwa firmy, kraj, data urodzenia, płeć, identyfikator LinkedIn, adres lub JAKIEKOLWIEK INNE INFORMACJE /App ZBIERA, KTÓRE ZDEFINIOWANO JAKO DANE OSOBOWE LUB INFORMACJĘ OSOBOWĄ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA/wszelkie inne identyfikatory, za pomocą których można się z Tobą kontaktować online lub offline („dane osobowe”); dotyczy Ciebie, ale indywidualnie Cię nie identyfikuje, na przykład Twój nagrany głos lub filmy; gdzie możesz nagrywać siebie w celu przetwarzania obrazu; o Twoim połączeniu internetowym, sprzęcie używanym do uzyskania dostępu do naszej Witryny/Aplikacji oraz szczegółach użytkowania.

Gromadzimy te informacje:

Bezpośrednio od Ciebie, gdy je nam przekazujesz; Automatycznie podczas korzystania z produktów firmy. Informacje zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły użytkowania, adresy IP oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia.

Poufna informacja

Shaip nie chce otrzymywać od Ciebie informacji poufnych lub zastrzeżonych za pośrednictwem naszej Strony Internetowej/Aplikacji Mobilnej. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane do Shaip NIE będą uważane za poufne. Wysyłając Shaip jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielasz Shaip nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i swobodne korzystanie z tych materiałów w inny sposób. lub informacji. Zgadzasz się również, że Shaip może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, które wysyłasz do nas w dowolnym celu. Nie ujawnimy jednak Twojego imienia i nazwiska ani w inny sposób nie opublikujemy faktu, że przesłałeś nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) uzyskamy Twoją uprzednią pisemną zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska; lub (b) najpierw powiadomimy Cię, że materiały lub inne informacje, które prześlesz do określonej części tej witryny, zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z Twoim imieniem i nazwiskiem; lub (c) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Dane osobowe, które przesyłasz firmie Shaip w celu otrzymania produktów lub usług, będą przetwarzane zgodnie z zasadami naszej firmy.

[Uwaga: Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu agencjom rządowym na podstawie postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego.]

Okres przechowywania

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których są one przetwarzane, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi (np. audyt, rachunkowość i ustawowe warunki przechowywania), rozpatrywania sporów i ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w krajach, w których prowadzimy działalność, ale okoliczności mogą się różnić w zależności od kontekstu i usług.

Pliki Cookies

Wraz z usługodawcami, którzy pomagają nam udostępniać Stronę, używamy „cookies”, czyli małych plików komputerowych wysyłanych lub dostępnych z przeglądarki internetowej lub urządzenia użytkownika, które zawierają informacje o komputerze użytkownika, takie jak identyfikator użytkownika, ustawienia użytkownika , historii przeglądania i czynności wykonywanych podczas korzystania z Serwisu. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny (lokalizację w Internecie), z której pochodzi plik cookie, „czas życia” pliku cookie (tj. kiedy wygasa) oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub podobny identyfikator.

Witryna może wykorzystywać narzędzia do gromadzenia danych w celu zbierania informacji z urządzenia używanego do uzyskania dostępu do Witryny, takich jak typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, domena i inne ustawienia systemowe, a także używany system operacyjny oraz kraj i strefa czasowa, w której komputer lub urządzenie.

Przeglądarki internetowe umożliwiają pewną kontrolę większości plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak zarządzać i usuwać pliki cookie, odwiedź www.allaboutcookies.org.

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na instalowanie tych plików cookie na swoim urządzeniu. Pliki cookie mogą być usuwane ręcznie w ustawieniach przeglądarki. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi usuwania plików cookie w przeglądarce, należy kliknąć odpowiedni link znajdujący się poniżej:

Chrom: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

Krawędź: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

Chociaż użytkownicy nie muszą akceptować plików cookie, ich zablokowanie lub odrzucenie może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Usług. Ta witryna ignoruje ustawienia przeglądarki „Nie śledź”.

Twoje prawa

Jest dla nas ważne, abyś mógł uzyskać dostęp i przeglądać dane osobowe, które posiadamy o Tobie, oraz w razie potrzeby je poprawiać lub usuwać.

Podmiotom danych z UE przysługują następujące prawa: (1) masz prawo zażądać kopii danych, które z Tobą powiązaliśmy; (2) masz prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych danych, które z Tobą powiązaliśmy; (3) możesz zażądać usunięcia danych z naszych rejestrów, a Shaip zastosuje się do tego żądania, gdy będzie to prawnie wymagane; (4) w przypadku spełnienia określonych warunków, aby mieć prawo do ograniczenia przetwarzania; (5) masz prawo do przeniesienia związanych z Tobą danych do innej organizacji; (6) masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania; (7) masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu przetwarzaniu; (8) i w stosownych przypadkach masz prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

Konsumenci z Kalifornii mają prawo do żądania i otrzymywania (1) kategorii danych osobowych zebranych przez Shaip na temat tego konsumenta; (2) kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe; (3) biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych; (4) kategorie stron trzecich, którym Shaip udostępnia dane osobowe; oraz (5) konkretne dane osobowe zebrane przez Shaip na temat tego konsumenta.

Shaip w żaden sposób nie dyskryminuje osób korzystających ze swoich praw wynikających z odpowiednich ustaw lub rozporządzeń dotyczących ochrony danych, w tym California Consumer Privacy Act.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, w tym składania wniosku zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów, prosimy o kontakt pod adresem:

info@Shaip.com

(866) 426-9412