Centrum zasobów AI – studium przypadku

Stworzone i wyselekcjonowane dla
światowej klasy zespoły AI
Studium przypadku
Konwersacyjne Ai , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

Dane szkoleniowe do budowania wielojęzycznej konwersacyjnej sztucznej inteligencji

Wysokiej jakości dane audio pozyskiwane, tworzone, nadzorowane i transkrybowane w celu trenowania konwersacyjnej sztucznej inteligencji w 40 językach.

Zbieranie danych dotyczących wypowiedzi

Gromadzenie danych wypowiedzi w celu zbudowania wielojęzycznego asystenta cyfrowego

Dostarczono ponad 7 milionów wypowiedzi z ponad 22 tysiącami godzin danych dźwiękowych, aby zbudować wielojęzycznych asystentów cyfrowych w 13 językach.

Moderacja treści — obraz zasobów

Ponad 30 XNUMX dokumentów internetowych usuniętych i opatrzonych adnotacjami do moderacji treści

Zbudowanie automatycznego moderowania treści Model ML podzielony na kategorie Toksyczne, Dojrzałe lub O charakterze jednoznacznie seksualnym

Zasoby — studium przypadku Iitm

Zbieraj, segmentuj i transkrybuj dane audio w 8 językach indyjskich

Ponad 3 8 godzin zebranych, podzielonych na segmenty i transkrybowanych danych dźwiękowych w celu zbudowania wielojęzycznej technologii mowy w XNUMX językach indyjskich.

Kolekcja kluczowych fraz

Kolekcja kluczowych fraz dla samochodowych systemów aktywowanych głosem

Ponad 200 12 kluczowych fraz/wskazówek dotyczących marki zebranych w 2800 globalnych językach od XNUMX użytkowników w określonym czasie.

Rozpoznawanie nazwanych jednostek (Ner)

Rozpoznawanie nazwanych jednostek (NER) dla klinicznego NLP

Kliniczne dane tekstowe z dobrymi adnotacjami i złotym standardem do szkolenia/rozwoju klinicznego NLP w celu zbudowania kolejnej wersji Healthcare API.

Zbieranie obrazów i adnotacje

Zbieranie obrazów i adnotacje w celu poprawy rozpoznawania obrazów

Wysokiej jakości dane obrazu pozyskiwane i opatrzone adnotacjami w celu trenowania modeli rozpoznawania obrazu dla nowej serii smartfonów.

Powiedz nam, jak możemy pomóc w Twojej następnej inicjatywie AI.