Centrum zasobów AI – studium przypadku

Stworzone i wyselekcjonowane dla
światowej klasy zespoły AI
Case study
Rozmowa ai

Dane szkoleniowe do budowania wielojęzycznej konwersacyjnej sztucznej inteligencji

Wysokiej jakości dane audio pozyskiwane, tworzone, nadzorowane i transkrybowane w celu trenowania konwersacyjnej sztucznej inteligencji w 40 językach.

Gromadzenie danych wypowiedzi

Gromadzenie danych wypowiedzi w celu zbudowania wielojęzycznego asystenta cyfrowego

Dostarczono ponad 7 milionów wypowiedzi z ponad 22 tysiącami godzin danych dźwiękowych, aby zbudować wielojęzycznych asystentów cyfrowych w 13 językach.

Moderacja treści - obraz zasobów

Ponad 30 XNUMX dokumentów internetowych usuniętych i opatrzonych adnotacjami do moderacji treści

Zbudowanie automatycznego moderowania treści Model ML podzielony na kategorie Toksyczne, Dojrzałe lub O charakterze jednoznacznie seksualnym

Zasoby – studium przypadku

Zbieraj, segmentuj i transkrybuj dane audio w 8 językach indyjskich

Ponad 3 8 godzin zebranych, podzielonych na segmenty i transkrybowanych danych dźwiękowych w celu zbudowania wielojęzycznej technologii mowy w XNUMX językach indyjskich.

Zbiór fraz kluczowych

Kolekcja kluczowych fraz dla samochodowych systemów aktywowanych głosem

Ponad 200 12 kluczowych fraz/wskazówek dotyczących marki zebranych w 2800 globalnych językach od XNUMX użytkowników w określonym czasie.

Rozpoznawanie nazwanych podmiotów (ner)

Rozpoznawanie nazwanych jednostek (NER) dla klinicznego NLP

Kliniczne dane tekstowe z dobrymi adnotacjami i złotym standardem do szkolenia/rozwoju klinicznego NLP w celu zbudowania kolejnej wersji Healthcare API.

Technologia otoczenia

Umożliwianie rozwoju technologii otoczenia poprzez syntetyczne rozmowy na temat opieki zdrowotnej

Syntetyczne rozmowy na temat opieki zdrowotnej dla ASR

Adnotacja dotycząca ubezpieczenia klinicznego

Usprawnianie procesów wcześniejszej autoryzacji poprzez adnotacje dotyczące przestrzegania wytycznych

Usprawnianie procesów klinicznych dzięki precyzji i zgodności.

Zasoby badań onkologicznych

Licencjonowanie, deidentyfikacja i adnotacje dla innowacji w modelu NLP

Udoskonalenie badań onkologicznych z wykorzystaniem NLP i deidentyfikacji danych.

Automatyczne rozpoznawanie mowy

Ponad 8 tys. godzin dźwięku Automatycznie
Rozpoznawanie mowy

Aby pomóc klientowi w opracowaniu planu rozwoju mowy w zakresie technologii mowy dla języków indyjskich.

Zbiór obrazów i adnotacja

Zbieranie obrazów i adnotacje w celu poprawy rozpoznawania obrazów

Wysokiej jakości dane obrazu pozyskiwane i opatrzone adnotacjami w celu trenowania modeli rozpoznawania obrazu dla nowej serii smartfonów.

Powiedz nam, jak możemy pomóc w Twojej następnej inicjatywie AI.