Filtr:

Nie znaleziono przypadków użycia.

Twórz i lokalizuj modele mowy obsługujące sztuczną inteligencję z bogatymi ustrukturyzowanymi zestawami danych w wielu językach z całego świata. W pełni spersonalizowane zamiary, wypowiedzi i rozkład demograficzny.

Dowiedz się więcej 

Analizuj ludzkie emocje i nastroje, interpretując niuanse w opiniach klientów, wiadomościach finansowych, mediach społecznościowych itp.

Dowiedz się więcej 

Wykorzystaj sztuczną inteligencję dzięki moderowaniu zawartości opartemu na danych i ciesz się większym zaufaniem i reputacją marki.

Dowiedz się więcej 

Automatycznie wykryj jedną lub więcej ludzkich twarzy na podstawie punktów orientacyjnych twarzy na obrazie lub filmie. Przeszukuj istniejącą bazę danych ludzkich twarzy, aby je porównać i dopasować, aby zbudować inteligentną platformę do rozpoznania twarzy. .

Dowiedz się więcej 

Trenuj algorytmy uczenia maszynowego dla samojezdnych samochodów, korzystając z segmentacji obrazu i wideo. . Kategoryzuj osobę, pojazd, znaki drogowe, pasy drogowe itp.

Dowiedz się więcej 

Widzenie komputerowe to obszar technologii sztucznej inteligencji, które szkolą maszyny, aby widziały, rozumieły i interpretowały świat wizualny, tak jak robią to ludzie. Pomaga w opracowywaniu modeli uczenia maszynowego, aby dokładnie zrozumieć, zidentyfikować i sklasyfikować obiekty na obrazie lub filmie – w znacznie większej skali i szybkości.

Dowiedz się więcej 

LLM to programy komputerowe, które analizują tekst i zapewniają szybkie i wydajne rozwiązania dla różnych zadań.

Dowiedz się więcej 

Wykorzystaj moc generatywnej sztucznej inteligencji do przekształcania złożonych danych w użyteczne informacje.

Dowiedz się więcej 

Ludzka inteligencja do przekształcenia przetwarzania języka naturalnego (NLP) w wysokiej jakości dane szkoleniowe do uczenia maszynowego z adnotacjami tekstowymi i dźwiękowymi.

Dowiedz się więcej 

Dynamika konsumentów uległa drastycznej zmianie w ciągu ostatnich kilku lat. Ludzie chcą spersonalizowanych doświadczeń zakupowych. Jedynym sposobem, w jaki możesz dostarczyć to swoim klientom, są potężne silniki rekomendacji.

Dowiedz się więcej 

Wykorzystaj sztuczną inteligencję dzięki moderowaniu zawartości opartemu na danych i ciesz się większym zaufaniem i reputacją marki.

Dowiedz się więcej 

Analizuj, przepisuj i przewidywaj wyniki lepiej dzięki naszym solidnym usługom adnotacji danych finansowych

Dowiedz się więcej 

Dynamika konsumentów uległa drastycznej zmianie w ciągu ostatnich kilku lat. Ludzie chcą spersonalizowanych doświadczeń zakupowych. Jedynym sposobem, w jaki możesz dostarczyć to swoim klientom, są potężne silniki rekomendacji.

Dowiedz się więcej 

Doświadcz niezrównanej przejrzystości i płynności w każdej interakcji dzięki naszym fachowo dobranym zestawom danych TTS, dostosowanym do języków globalnych.

Dowiedz się więcej 

Już dziś odkryj przyszłość dzięki precyzyjnym danym treningowym dla technologii AR i VR.

Dowiedz się więcej 

Adnotacja zdjęć satelitarnych i fotografii UAV, przygotowanie zbiorów danych do geoprzetwarzania i opisywanie chmury punktów 3D dla Geo.AI.

Dowiedz się więcej 

Zawsze bądź o krok do przodu dzięki precyzyjnym wynikom dzięki wysokiej jakości danym treningowym dla modułów technologicznych

Dowiedz się więcej 

Trenuj algorytmy uczenia maszynowego w celu opracowywania modeli sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej poprzez dodawanie adnotacji do tekstu w typach jednostek, modyfikatorach i relacjach.

Dowiedz się więcej 

Dzięki technologii, algorytmom i strukturom nowej generacji sztuczna inteligencja może zrozumieć proces identyfikowania i rozpoznawania uszkodzonych części, oceniania zakresu uszkodzeń, przewidywania rodzaju potrzebnej naprawy i szacowania całkowitego kosztu.

Dowiedz się więcej 

Szkolenie algorytmów uczenia maszynowego w celu identyfikowania i klasyfikowania nazwanych jednostek prezentowanych w dokumencie tekstowym poprzez oznaczanie ich w predefiniowanych kategoriach (tj. osoba, organizacja, miejsce itp.)

Dowiedz się więcej 

Automatycznie wykryj jedną lub więcej ludzkich twarzy na podstawie punktów orientacyjnych twarzy na obrazie lub filmie. Przeszukuj istniejącą bazę danych ludzkich twarzy, aby je porównać i dopasować, aby zbudować inteligentną platformę do rozpoznania twarzy. .

Dowiedz się więcej 

Wykorzystaj sztuczną inteligencję dzięki moderowaniu zawartości opartemu na danych i ciesz się większym zaufaniem i reputacją marki.

Dowiedz się więcej 

Twórz zawsze słuchające aplikacje głosowe z niestandardowymi danymi treningowymi słów wybudzających.

Dowiedz się więcej 

Trenuj algorytmy uczenia maszynowego w celu opracowywania modeli sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej poprzez dodawanie adnotacji do tekstu w typach jednostek, modyfikatorach i relacjach.

Dowiedz się więcej 

Klasyfikacja obrazu

Trenuj algorytmy uczenia maszynowego, aby klasyfikować obrazy lub obiekty obecne na obrazach i filmach.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Szkolenie Chatbot / Szkolenie Asystenta Cyfrowego

Dane do szkolenia wirtualnego/cyfrowego asystenta i chatbotów do reagowania na mowę ludzką w różnych językach, środowiskach i kontekstach.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Transkrypcja audio i wideo

Szybka i dokładna identyfikacja i cyfrowa transkrypcja tekstu w audio lub wideo przez naszego specjalistę ds. transkrypcji.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Segmentacja obrazu

Segmentacja obiektów na obrazach na odpowiednie kategorie. Segmentacja w prostych słowach to przypisywanie etykiet do pikseli.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Zbieranie danych twarzy

Dobieraj zbiory danych obrazu z różnymi płciami, wnętrzem i otoczeniem, warunkami oświetlenia, kątem uchwycenia, grupą wiekową itp., aby zbudować model rozpoznawania twarzy do użytku w handlu detalicznym.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Znakowanie produktów graficznych

Obrazy i ich opisy powinny iść w parze. Podczas gdy obrazy powinny wzbudzać zainteresowanie wśród klientów, opisy powinny je podtrzymywać i skłaniać do zakupu. Pozwól swoim systemom uczenia maszynowego automatycznie weryfikować i optymalizować dokładność obrazu i produktu.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Klasyfikacja dokumentów / treści

Klasyfikuj dokumenty na podstawie ich zawartości (np. technologia, sport, filmy itp.)
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Wirtualne doświadczenia

Od wypróbowywania nowej odzieży lub biżuterii po posiadanie pełnoetatowego wirtualnego asystenta, który zajmie się naszymi zadaniami, VR może uprościć złożoność kilku zadań wykonywanych przez ludzi.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Zbieranie danych tekstowych

Opracuj przetwarzanie języka naturalnego dzięki gromadzeniu wielojęzycznych danych tekstowych specyficznych dla domeny (zbiór danych wizytówek, zestaw danych dokumentów, zestaw danych menu, zestaw danych paragonów, zestaw danych biletów), aby odblokować krytyczne informacje znajdujące się głęboko w nieustrukturyzowanych danych w celu rozwiązania różnych przypadków użycia.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Zbieranie danych mowy

Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o zbieranie danych głosowych w celu szkolenia i ulepszania konwersacyjnej sztucznej inteligencji i chatbotów. . Pomagamy Ci z danymi, które są gromadzone jako wypowiedzi, oznaczane czasem i kategoryzowane w ponad 60 językach i dialektach.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Zbieranie danych obrazu

Dodaj wizję komputerową do swoich możliwości uczenia maszynowego, zbierając duże ilości zestawów danych obrazu (zestaw danych obrazu medycznego, zestaw danych obrazu faktury, zbieranie zestawu danych twarzy lub dowolny niestandardowy zestaw danych) dla różnych przypadków użycia, np. klasyfikacji obrazów, rozpoznawania twarzy itp.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Zbieranie danych wideo

Zbieraj praktyczne zestawy danych szkoleniowych wideo, takie jak nagrania CCTV, wideo o ruchu drogowym, wideo z monitoringu itp., aby trenować modele uczenia maszynowego. Każdy zestaw danych jest dostosowywany zgodnie z wymaganiami klienta.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Rekomendacje produktu

Na podstawie tego, co wcześniej kupili Twoi klienci, systemy AI mogą rekomendować produkty i usługi, które najchętniej kupią. AI może również kuratorować produkty kupione w kręgu znajomych i rodziny klienta oraz polecać produkty idealne.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Klasyfikacja dźwięku

Kategoryzuj dźwięki lub wypowiedzi, aby sklasyfikować mowę/dźwięk na podstawie języka, dialektu, semantyki, leksykonów itp.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Analizuj raporty finansowe

Agreguj i analizuj informacje finansowe z różnych źródeł. Mamy rozwiązanie na każdą potrzebę – podstawową lub zaawansowaną.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Adnotacja do dokumentu finansowego

Adnotuj podmioty ubezpieczeniowe z dokumentów z dużą dokładnością, korzystając z certyfikowanych ekspertów domenowych.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Transkrypcja tekstu i obrazu

Nasi specjaliści od transkrypcji cyfrowo przekształcają dane medyczne, takie jak dokumenty archiwalne, umowy, dokumentacja medyczna, od pisma odręcznego lekarzy po recepty lekarskie, z gwarancją TAT, dokładności i oszczędności.
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej 

Zautomatyzowany system wspomagania kierowcy
Zautomatyzowany system wspomagania kierowcy

Semantyczna segmentacja obrazów/filmów klatka po klatce, która obejmuje obiekty takie jak piesi, pojazdy – (samochody, rowery, autobusy), drogi, latarnie do budowania wysokiej jakości danych treningowych dla systemów pojazdów autonomicznych opartych na sztucznej inteligencji.
Czytaj więcej

System monitorowania sterownika
System monitorowania sterownika

Włącz system monitorowania kierowcy o wysokiej dokładności, opatrując punkty orientacyjne twarzy, takie jak oczy, głowa, usta itp. z dużą dokładnością i odpowiednimi metadanymi do wykrywania mrugnięć i szacowania spojrzenia.
Czytaj więcej

System śledzenia pieszych
System śledzenia pieszych

Opisywanie pieszych na różnych obrazach za pomocą ramek granicznych 2D w celu utworzenia wysokiej jakości danych treningowych do śledzenia pieszych.
Czytaj więcej

Monitorowanie opinii klientów
Monitorowanie opinii klientów

Analiza nastrojów (zadowolenie, frustracja, złość, smutek) opinii klientów w celu opracowania aplikacji do monitorowania opinii klientów

Analiza zamiarów i konwersacji
Analiza zamiarów i konwersacji

Lepiej zrozum intencje użytkowników, aby poprawić wrażenia klientów i dokładnie napędzać rozwój chatbotów nowej generacji, asystentów cyfrowych i konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

Wykrywanie oszustw
Wykrywanie oszustw

Opracuj i dostarczaj NLP zdolne do identyfikowania złośliwych wzorców oszustw, przeszukując dowody obecne w identyfikowaniu powiązań między nazwanymi podmiotami w dokumencie, takimi jak osoby fizyczne, organizacje, lokalizacje itp.

Diagnostyka obrazów radiologicznych
Diagnostyka obrazów radiologicznych

Segmentacja i klasyfikacja selektywnych regionów w obrazach radiologicznych w celu poprawy diagnostyki obrazu i wykrywania anomalii.

Klasyfikacja raportu radiologicznego
Klasyfikacja raportu radiologicznego

Rozwój klinicznego NLP poprzez mapowanie krytycznych chorób na różne kategorie będzie dobrze opatrzony adnotacjami podstawowymi danymi.

Ograniczenie ryzyka
Ograniczenie ryzyka

Rozwój klinicznego NLP poprzez mapowanie krytycznych chorób na różne kategorie będzie dobrze opatrzony adnotacjami podstawowymi danymi.

Oceny szkód
Oceny szkód

Przyspiesz ocenę roszczeń samochodowych i majątkowych dzięki dużemu repozytorium obrazów. .

Automatyzacja obsługi klienta
Automatyzacja obsługi klienta

Solidne, dobrze wyszkolone wirtualne chatboty lub asystenci cyfrowi zrewolucjonizowali sposób, w jaki klienci komunikują się ze sprzedawcami, przyczyniając się do znacznej poprawy obsługi klienta.

Kategoryzacja treści
Kategoryzacja treści

Kategoryzacja jest również znana jako klasyfikacja lub oznaczanie to proces klasyfikowania tekstu w zorganizowane grupy i oznaczania go na podstawie interesujących go cech.

Analiza tematu
Analiza tematu

Analiza tematyczna lub etykietowanie tematów polega na identyfikowaniu i wydobywaniu znaczenia z danego tekstu poprzez identyfikowanie powtarzających się tematów/tematów.