Konwersacyjne rozwiązania AI

Teraz sztuczna inteligencja nie tylko słucha, ale także odpowiada.

Zbieraj, dodawaj adnotacje i transkrybuj godziny danych dźwiękowych w wielu językach, aby szkolić wirtualnych/cyfrowych asystentów.

Rozmowa ai

Wyróżnieni klienci

Umożliwianie zespołom tworzenia wiodących na świecie produktów AI.

Amazonka
Google
Microsoft
Dzianina
Istnieje rosnące zapotrzebowanie na usługi wsparcia klienta oparte na sztucznej inteligencji. Wzrosło również zapotrzebowanie na dane wysokiej jakości.

Brak dokładności w konwersacyjnych chatbotach AI i wirtualnych asystentach jest głównym wyzwaniem, które wpływa na wrażenia użytkownika na rynku konwersacyjnej AI. Rozwiązanie? Dane. Nie byle jakie dane. Ale bardzo dokładne i wysokiej jakości dane, które Shaip dostarcza, aby zapewnić sukces projektów AI.

Opieka zdrowotna:

Według badań do 2026 r. chatboty mogą pomóc amerykańskiej gospodarce opieki zdrowotnej zaoszczędzić ok X miliardów dolarów rocznie.

Ubezpieczenie:

32% konsumentów potrzebuje pomocy przy wyborze polisy ubezpieczeniowej, ponieważ proces zakupu online może być bardzo trudny i zagmatwany.

Oczekuje się, że globalny rynek konwersacyjnej sztucznej inteligencji wzrośnie z 4.8 mld USD w 2020 r. do 13.9 mld USD do 2025 r., przy CAGR 21.9% w okresie prognozy

Głęboka wiedza w zakresie konwersacyjnych rozwiązań AI

Konwersacyjna sztuczna inteligencja, chatboty lub wirtualni asystenci są tak inteligentni, jak technologia i dane, które za nimi stoją. Brak dokładności w chatbotach/wirtualnych asystentach jest dziś dużym wyzwaniem. Rozwiązanie? Bardzo dokładne i wysokiej jakości dane dostarczane przez Shaip, aby zapewnić sukces Twoich projektów AI.

W Shaip oferujemy szeroki zestaw zróżnicowanych zbiorów danych audio do przetwarzania języka naturalnego (NLP), które naśladują rozmowy z prawdziwymi ludźmi, aby ożywić sztuczną inteligencję (AI).Dzięki naszemu głębokiemu zrozumieniu platformy wielojęzycznej konwersacyjnej sztucznej inteligencji pomagamy Ci budować modele mowy obsługujące sztuczną inteligencję z najwyższą precyzją przy użyciu ustrukturyzowanych zbiorów danych w wielu językach z całego świata który rozumie intencje, utrzymuje kontekst i automatyzuje proste zadania w wielu językach. Oferujemy wielojęzyczne usługi gromadzenia dźwięku, transkrypcji dźwięku i adnotacji audio w oparciu o Twoje wymagania, jednocześnie w pełni dostosowując pożądane intencje, wypowiedzi i rozkład demograficzny

Kolekcja mowy skryptowej

Spontaniczna kolekcja mowy

Zbieranie wypowiedzi/słowa przebudzenia

Automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR)

Transkreacja

Zamiana tekstu na mowę (TTS)

Światowy lider w wielojęzycznych konwersacyjnych rozwiązaniach danych

Godziny danych dźwiękowych w ponad 150 językach – pozyskiwane, transkrybowane i opatrzone adnotacjami

Gotowe licencjonowanie mowy​

Ponad 40 50 godzin danych mowy w ponad 55 językach i dialektach z ponad XNUMX dziedzin branżowych, takich jak BFSI, handel detaliczny, telekomunikacja itp.

Dane mowy
Kolekcja

Zbieraj niestandardowe dane audio i mowy (słowa pobudek, wypowiedzi, konwersacje z wieloma głośnikami, konwersacje w Call Center, dane IVR) w ponad 150 językach

Dane mowy
Transkrypcja

Ekonomiczna transkrypcja audio / adnotacja audio dzięki silnej sile roboczej 30,000 współpracowników z gwarantowanym TAT, dokładnością i oszczędnościami

Zbiory danych językowych: zebrane, przepisane i opatrzone adnotacjami

Zobacz pełny katalog

Historie Sukcesu

Szkoli asystentów głosowych w ponad 40 językach, zapewniając globalny zasięg

Shaip zapewnił szkolenie z zakresu asystentów cyfrowych w ponad 40 językach dla dużego dostawcy usług głosowych w chmurze, z których korzystają asystenci głosowi. Wymagały naturalnego doświadczenia głosowego, aby użytkownicy w różnych krajach na całym świecie mieli intuicyjne, naturalne interakcje z tą technologią.

Rozmowa ai

Problem: Zdobądź ponad 20,000 40 godzin bezstronnych danych w XNUMX językach

Rozwiązanie: Ponad 3,000 lingwistów dostarczyło wysokiej jakości audio/transkrypcje w ciągu 30 tygodni

Wynik: Wysoko wyszkolone modele asystentów cyfrowych, które są w stanie zrozumieć wiele języków

Wypowiedzi do tworzenia wielojęzycznych asystentów cyfrowych

Nie wszyscy klienci używają tych samych słów podczas interakcji z asystentami głosowymi. Aplikacje głosowe muszą być wytrenowane na danych z mowy spontanicznej. Np. „Gdzie znajduje się najbliższy szpital?” „Znajdź szpital w pobliżu” lub „Czy w pobliżu jest szpital?” wszystkie wskazują ten sam cel wyszukiwania, ale są sformułowane inaczej.

Zbiór wypowiedzi tekstowych

Problem: Zdobądź ponad 22,250 13 godzin bezstronnych danych w XNUMX językach

Rozwiązanie: Ponad 7 milionów wypowiedzi dźwiękowych zebranych, przepisanych i dostarczonych w ciągu 28 tygodni

Wynik: Wysoko wyszkolony model rozpoznawania mowy, który jest w stanie zrozumieć wiele języków

Gotowy do rozpoczęcia zbierania konwersacyjnych danych AI? Powiedz nam więcej. Możemy pomóc Twoim modelom ML dzięki wielojęzycznym usługom zbierania i adnotacji audio

Zalety konwersacyjnej sztucznej inteligencji

 • Popraw obsługę klienta
 • Prowadź zautomatyzowaną sprzedaż
 • Zautomatyzuj procesy biznesowe
 • Rozszerz możliwości agenta
 • Skróć czas odpowiedzi
 • Spersonalizuj doświadczenie klienta
Gromadzenie danych dla konwersacyjnej AI

Konwersacyjny przypadek użycia sztucznej inteligencji

Automatyki biurowej

Osobiści asystenci dyktują, przepisują spotkania i wysyłają notatki e-mailem do uczestników, rezerwują salę konferencyjną itp.

Sprzedaż detaliczna

Wsparcie zakupów w sklepie dla klientów w celu zlokalizowania produktów zapewnia informacje takie jak cena, dostępność produktu itp.

Hotelarstwo i gastronomia

Usługi konsjerża w hotelach umożliwiające odprawę lub inne informacje i usługi

Obsługa klienta

Zautomatyzuj połączenia klientów i włącz połączenia wychodzące do klientów

Aplikacja na urządzenia mobilne

Integracja głosu z aplikacjami mobilnymi w celu zapewnienia „Głosu + wizualizacji”, zmniejszenia liczby kliknięć i odwiedzin stron oraz ostatecznie lepszej obsługi

Zdrowie

Wspieraj chirurgów na salach operacyjnych, robiąc notatki, przechowując i pobierając dane kliniczne pacjenta

W końcu znalazłeś odpowiednią firmę zajmującą się konwersacyjną sztuczną inteligencją

Oferujemy dane mowy szkoleniowej AI w wielu językach ojczystych. Mamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, transkrypcji i komentowaniu niestandardowych, wysokiej jakości zbiorów danych dla firm z listy Fortune 500.

Skala

Możemy pozyskiwać, skalować i dostarczać dane audio z całego świata w wielu językach i dialektach w oparciu o Twoje wymagania.

Ekspertyza

Posiadamy odpowiednią wiedzę fachową w zakresie dokładnego i bezstronnego gromadzenia danych, transkrypcji i adnotacji o złotym standardzie. .

Sieć

Sieć ponad 30,000 wykwalifikowanych współpracowników, którym można szybko przydzielić zadania związane z gromadzeniem danych, aby zbudować model szkolenia AI i usługi skalowania.

Technologia

Dysponujemy platformą w pełni opartą na sztucznej inteligencji z zastrzeżonymi narzędziami i procesami, które umożliwiają zarządzanie przepływem pracy 24*7 przez całą dobę.

Zwinność

Szybko dostosowujemy się do zmian wymagań klientów i pomagamy w przyspieszeniu rozwoju sztucznej inteligencji dzięki wysokiej jakości danych mowy 5-10 razy szybciej niż konkurencja.

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy najwyższą wagę do bezpieczeństwa danych i prywatności, a także posiadamy certyfikaty do przetwarzania danych wrażliwych podlegających ściśle określonym regulacjom. .

Pobierz konwersacyjne zestawy danych AI / Chatbot

Oferujemy różne konwersacyjne zestawy danych AI, jak poniżej:

 • Rozmowy człowiek-bot
 • Zbiory danych dotyczących rozmów lekarz-pacjent
 • Zbiór danych do rozmów w Call Center
 • Zbiór danych ogólnych rozmów
 • Zbiór danych mediów i podcastów
 • Zestawy danych wypowiedzi / zestawy danych słów budzenia

Rozmowy człowiek-bot

1 godzina rozmowy audio i transkrybowanych plików json

Konwersacyjny zbiór danych AI

1 godzina konwersacji audio i transkrybowanych plików JSON.

Historie Sukcesu

Współpracowaliśmy z wiodącymi światowymi markami, aby zbudować ich zaawansowane konwersacyjne rozwiązania AI w celu poprawy obsługi klienta

Rozmowa z chatbotem ai

Zbiór danych szkoleniowych Chatbota

Wygenerowany zestaw danych Chatbota składający się z ponad 10,000 24 godzin rozmów audio i transkrypcji w wielu językach w celu zbudowania chatbota na żywo 7*XNUMX

Szkolenie Asystenta Cyfrowego

Ponad 3,000 lingwistów zapewniło ponad 1,000 godzin nagrań audio/transkrypcji w 27 językach ojczystych

Zbieranie danych dotyczących wypowiedzi

Ponad 20,000 27 godzin wypowiedzi zebranych z całego świata w ponad XNUMX językach

Szkolenie z Chatbotów ubezpieczeniowych

Utworzono 1000 rozmów, średnio 6 tur na rozmowę

Automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR)

Poprawiona dokładność automatycznego rozpoznawania mowy przy użyciu oznaczonych danych audio, transkrypcji, wymowy, leksykonów pochodzących od zróżnicowanego zestawu mówców.

Nasza wiedza

Zebrane godziny mowy
0 +
Zespół Kolekcjonerów Danych Głosowych
0
Zgodne z danymi osobowymi
0 %
Fajna liczba
0 +
Akceptacja i dokładność danych
> 0 %
Klienci z listy Fortune 500
0 +
Smartfon w ręku

Chcesz zbudować własny zestaw danych?

Skontaktuj się z nami teraz, aby dowiedzieć się, jak możemy zebrać niestandardowy zestaw danych dla Twojego unikalnego rozwiązania AI.

 • Rejestrując się, zgadzam się z Shaip Polityka prywatności i Regulamin i wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej B2B od Shaip.

Konwersacyjna sztuczna inteligencja (AI) wspomaga interakcje między ludźmi i maszynami, symulując ludzką rozmowę z niezwykłą dokładnością. Wykorzystując ogromne zbiory danych, uczenie maszynowe (ML) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), konwersacyjna sztuczna inteligencja może naśladować interakcje międzyludzkie, rozpoznawać i interpretować mowę i tekst, a nawet tłumaczyć znaczenia między językami. Technologia ta stanowi podstawę chatbotów, wirtualnych asystentów i innych interaktywnych aplikacji, które umożliwiają prowadzenie rozmów na poziomie ludzkim. Przykładami są Amazon Alexa, Siri firmy Apple i Google Home.

Konwersacyjna sztuczna inteligencja rozumie, reaguje i uczy się z każdego spotkania, korzystając z różnych technologii, takich jak automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR), przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe (ML).

Konwersacyjna sztuczna inteligencja łączy NLP z ML w sposób synergiczny. Procesy NLP są zintegrowane w ciągłą pętlę sprzężenia zwrotnego z procesami ML, ulepszając algorytmy AI. Dzięki temu może rozumieć, przetwarzać i reagować na ludzki język w naturalny i intuicyjny sposób.

NLP składa się z czterech kluczowych kroków:

 • Generowanie danych wejściowych: Użytkownicy wchodzą w interakcję ze sztuczną inteligencją za pomocą głosu lub tekstu za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji.
 • Analiza danych wejściowych: Sztuczna inteligencja wykorzystuje rozumienie języka naturalnego (NLU) do wprowadzania tekstu lub kombinację automatycznego rozpoznawania mowy (ASR) i NLU do wprowadzania głosu w celu zrozumienia i interpretacji danych.
 • Zarządzanie dialogiem: Generowanie języka naturalnego (NLG), aspekt NLP, kształtuje reakcję sztucznej inteligencji.
 • Nauka zbrojenia: Algorytmy ML z biegiem czasu udoskonalają reakcje sztucznej inteligencji, zwiększając dokładność i trafność.

Przeszkody w ewolucji konwersacyjnej sztucznej inteligencji obracają się wokół 1) Wykrywanie ludzkich emocji 2) Nauka nowych języków i dialektów 3) Identyfikacja właściwego głosu w zatłoczonym środowisku 4) Bezpieczeństwo i prywatność w celu ukrycia poufnych danych osobowych.

Znacząco obniża koszty i zwiększa efektywność operacyjną poprzez automatyzację zadań, które tradycyjnie wykonywał człowiek. Nie tylko minimalizuje błędy ludzkie, ale także zwiększa produktywność. Poprawia także doświadczenia klientów, oferując spersonalizowane, angażujące interakcje przez całą dobę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co prowadzi do większego zadowolenia i zaangażowania klientów.

Doświadczenie klienta można poprawić, ustawiając cyfrowego/wirtualnego asystenta, który automatycznie obsługuje podstawowe zapytania przychodzące. Agenci fizyczni mogą skoncentrować się na trudniejszych zadaniach.

 • Automatyki biurowej: Dyktuj, transkrybuj spotkania, notatki e-mail itp.
 • Obsługa klienta: Automatyzuj połączenia z klientami, odpowiadanie na zapytania i zapewnianie wsparcia
 • Sprzedaż i Marketing: Informacje o produktach i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym
 • Gościnność: Zautomatyzowane odprawy lub inne informacje i usługi.
 • Sprzedaż: Wsparcie zakupów w sklepie w celu zlokalizowania produktów ze szczegółami cen i dostępności.
 • Aplikacje mobilne: Integracja głosowa w celu zmniejszenia liczby kliknięć i poprawy komfortu użytkowania.
 • Wirtualni asystenci: Aktywowani głosem asystenci dostępni na urządzeniach mobilnych i inteligentnych głośnikach.
 • Oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę: Tworzenie audiobooków lub wskazówek głosowych.