Generatywne rozwiązania w zakresie danych szkoleniowych AI

Generatywne usługi sztucznej inteligencji: opanowanie danych w celu odblokowania niewidocznych spostrzeżeń

Wykorzystaj moc generatywnej sztucznej inteligencji do przekształcania złożonych danych w użyteczne informacje.

generatywna ai

Wyróżnieni klienci

Umożliwianie zespołom tworzenia wiodących na świecie produktów AI.

Amazonka
Google
Microsoft
Dzianina

Postęp w technologiach generatywnej sztucznej inteligencji jest nieustanny, wspierany przez świeże źródła danych, skrupulatnie dobrane zbiory danych szkoleniowych i testowych oraz modele udoskonalanie poprzez uczenie się przez wzmacnianie na podstawie informacji zwrotnych od ludzi (RLHF) procedur.

RLHF w generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystuje wiedzę ludzką, w tym wiedzę specjalistyczną dotyczącą danej dziedziny, do optymalizacji zachowań i dokładnego generowania wyników. Sprawdzanie faktów przez ekspertów dziedzinowych gwarantuje, że odpowiedzi modelu są nie tylko istotne kontekstowo, ale także godne zaufania. Shaip zapewnia dokładne etykietowanie danych, ekspertów w dziedzinie referencji i usługi oceny, umożliwiając bezproblemową integrację ludzkiej inteligencji w iteracyjnym dostrajaniu modeli wielkojęzykowych.

Optymalizacja modeli Gen AI na podstawie wyselekcjonowanych danych i opinii ludzi

Optymalizacja modeli gen AI

Dataset
Pożądania

Wykorzystaj szybkie generowanie za pomocą LLM, aby rozszerzyć istniejące zbiory danych i poprawić pokrycie modeli w różnych tematach, zapewniając solidną wydajność.

Dane
Adnotacja

Zaangażuj ekspertów merytorycznych w celu udoskonalenia i opisywania nieustrukturyzowanych źródeł danych w ustrukturyzowanych formatach odpowiednich dla algorytmów ML.

Udoskonalanie modelu za pomocą RLHF

Dostosowuj modele sztucznej inteligencji, włączając bieżący przegląd ludzki do rozwoju modelu w drodze iteracyjnego procesu oceny i udoskonalania w celu optymalizacji wyników.

Ocena wyników jakościowych

Eksperci przeprowadzają audyt i kontrolę jakości w celu walidacji i ratyfikacji wyników systemów generatywnej sztucznej inteligencji.

Shaip oferuje usługi generatywnej sztucznej inteligencji dostosowane do udoskonalania rozwiązań biznesowych:

Zbieranie danych w celu dostrajania LLM

Gromadzimy i selekcjonujemy dane, aby udoskonalić modele językowe pod kątem precyzji i dokładności.

Tworzenie tekstu specyficznego dla domeny

Nasza usługa tworzy specjalistyczne teksty dla sektorów takich jak prawo i medycyna, aby szkolić sztuczną inteligencję skupioną na domenie.

Ocena toksyczności

Nasze podejście wykorzystuje elastyczne skale do dokładnego pomiaru i ograniczenia toksycznych treści w komunikacji generowanej przez sztuczną inteligencję.

Usługi walidacji i dostrajania modeli

Oceniamy wyniki gen AI pod kątem jakości na różnych rynkach i w różnych językach, aby za pośrednictwem RLHF dostosować sztuczną inteligencję do potrzeb specyficznych dla rynku.

Szybkie tworzenie/dostrajanie

Tworzymy i optymalizujemy podpowiedzi w języku naturalnym, aby odzwierciedlić różnorodne interakcje użytkownika z Twoją sztuczną inteligencją.

Porównanie jakości odpowiedzi

Nasza rozległa sieć umożliwia dokładne porównanie odpowiedzi AI w celu zwiększenia dokładności i niezawodności modelu.

Adekwatność skali Likerta

Nasze dostosowane do indywidualnych potrzeb opinie zapewniają, że odpowiedzi AI mają odpowiedni ton i zwięzłość w zależności od konkretnych scenariuszy użytkownika.

Ocena poprawności

Rygorystycznie oceniamy treści generowane przez sztuczną inteligencję, aby mieć pewność, że są zgodne z faktami i realistyczne, co pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się dezinformacji.

Generatywne przypadki użycia AI

Shaip oferuje wyraźną przewagę w świecie generatywnej sztucznej inteligencji

Zasilanie sztucznej inteligencji precyzyjnymi danymi

Wykorzystując dziesięciolecia doświadczenia w zakresie danych, w pełni wzmacniamy generatywną sztuczną inteligencję. Nasza wiodąca pozycja w zakresie rozwiązań do przetwarzania danych umożliwia nam łączenie różnych zbiorów danych w celu tworzenia niezawodnych i bezpiecznych aplikacji. Dzięki naszym umiejętnościom sztuczna inteligencja uzyskuje dokładne dane, zachowując jednocześnie ścisłe bezpieczeństwo i prywatność. Jesteśmy idealnym partnerem dla firm, które chcą wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję.

Aktywa, programy i inwestycje

Jesteśmy oddani potencjałowi generatywnej sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności, poprawy wyników i wartości dodanej dla naszych klientów. Nasze inwestycje we własność intelektualną, szkolenia personelu i narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji mają na celu zwiększenie produktywności, unowocześnienie aplikacji i przyspieszenie rozwoju oprogramowania.

Szeroka wiedza branżowa

Współpracujemy z czołowymi markami z branży opieki zdrowotnej i technologii, wykorzystując naszą głęboką wiedzę do tworzenia aplikacji generatywnej AI, takich jak odkrywanie danych, tworzenie profili nabywców, testowanie modeli oraz wprowadzanie agentów cyfrowych dla pracowników i klientów.

Wiedza specjalistyczna w zakresie rozwoju technologii

Technologia jest dla nas najważniejsza, a dzięki Generative AI przenosimy naszą wiodącą inżynierię oprogramowania na nowy poziom. Współpracujemy z różnymi branżami, aby wykorzystać tę najnowocześniejszą technologię, przyspieszając tworzenie oprogramowania, ulepszając usługi dla użytkowników i pracowników oraz usprawniając operacje.

Buduj doskonałość w swojej generatywnej sztucznej inteligencji dzięki wysokiej jakości zestawom danych od Shaip

Generatywna sztuczna inteligencja to podzbiór sztucznej inteligencji skupiony na tworzeniu nowych treści, często przypominających lub imitujących dane.

Generatywna sztuczna inteligencja działa poprzez algorytmy takie jak generatywne sieci kontradyktoryjne (GAN), w których dwie sieci neuronowe (generator i dyskryminator) konkurują i współpracują w celu wytworzenia syntetycznych danych przypominających oryginał.

Przykłady obejmują tworzenie dzieł sztuki, muzyki i realistycznych obrazów, generowanie tekstu przypominającego człowieka, projektowanie obiektów 3D i symulowanie treści głosowych lub wideo.

Modele generatywne AI mogą wykorzystywać różne typy danych, w tym obrazy, tekst, dźwięk, wideo i dane liczbowe.

Dane szkoleniowe stanowią podstawę generatywnej sztucznej inteligencji. Model uczy się wzorców, struktur i niuansów z tych danych, aby wygenerować nową, podobną treść.

Zapewnienie dokładności obejmuje wykorzystanie różnorodnych i wysokiej jakości danych szkoleniowych, udoskonalenie architektury modeli, ciągłą weryfikację względem danych ze świata rzeczywistego i wykorzystanie opinii ekspertów.

Na jakość wpływa ilość i różnorodność danych szkoleniowych, złożoność modelu, zasoby obliczeniowe i dostrojenie parametrów modelu.