Shaip dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli mimo to napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni, jeśli możesz nas o tym powiadomić. Proszę wskazać, gdzie na stronie internetowej zapoznał się Pan z tą informacją. Następnie przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Odpowiedź prosimy przesłać e-mailem na adres: marketing@shaip.com.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z niedokładności lub niekompletności, ani za straty wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji za pośrednictwem Internetu, takich jak zakłócenia lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych staramy się ograniczać liczbę wymaganych pól do minimum. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez firmę Shaip lub w jej imieniu za pośrednictwem tej witryny internetowej, firma Shaip nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Korzystanie z witryny i wszystkich jej składników (w tym forów) podlega Warunkami korzystania. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych warunków użytkowania.

Odpowiedzi i zapytania dotyczące prywatności przesłane pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego będą traktowane w taki sam sposób jak listy. Oznacza to, że możesz spodziewać się odpowiedzi od nas najpóźniej w ciągu 1 miesiąca. W przypadku skomplikowanych zapytań poinformujemy Cię w ciągu 1 miesiąca, czy potrzebujemy maksymalnie 3 miesiące.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz w kontekście odpowiedzi lub żądania informacji, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Firma Shaip dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed jakąkolwiek formą nielegalnego użycia. W tym celu Shaip wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, biorąc pod uwagę między innymi aktualny stan wiedzy. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie, poniesione przez użytkownika serwisu, powstałe w wyniku niezgodnego z prawem korzystania z jego systemów przez osobę trzecią.

Shaip nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których lub z których znajdują się hiperłącza lub inne odniesienia. Produkty lub usługi oferowane przez strony trzecie podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich.

Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić dostępność naszej strony internetowej i stale ją ulepszać. W tym dla osób korzystających ze specjalnego oprogramowania ze względu na niepełnosprawność.

Dlatego ta strona internetowa została zbudowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 level AA. Wytyczne te są uznanymi na całym świecie umowami dotyczącymi dostępności, trwałości, wymienności i możliwości wyszukiwania stron internetowych.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści znajdujących się na tej stronie przysługują firmie Shaip.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów jest niedozwolone bez pisemnej zgody Shaip, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo do cytowania), chyba że konkretna treść stanowi inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z dostępnością strony internetowej, nie wahaj się z nami skontaktować.