Platforma ShaipCloud™

Zastrzeżona platforma oparta na technologii, która zwiększa możliwości usług danych AI

Doświadcz niezrównanej funkcjonalności dzięki najnowocześniejszej platformie AI Data, która działa inteligentniej, aby dostarczać wysokiej jakości dane i uruchamiać udane projekty AI.

Chmury Shaip

Solidna platforma danych szkoleniowych

ShaipCloud™ wykorzystuje opatentowaną technologię do gromadzenia, śledzenia i monitorowania obciążeń, transkrypcji dźwięku i wypowiedzi, dodawania adnotacji do tekstu, obrazów i wideo, a także do zarządzania kontrolą jakości i wymianą danych. Wynik? Twój projekt AI otrzymuje dane najwyższej możliwej jakości. Nie tylko otrzymujesz to szybko i po przystępnej cenie, ale wraz z rozwojem projektu AI, ShaipCloud™ rozwija się wraz z nim dzięki skalowalności i integracji platformy wymaganej do ułatwienia pracy i osiągnięcia pomyślnych wyników.

Platforma danych szkoleniowych

Platforma upraszcza przepływ pracy, zmniejsza tarcie związane z pracą z rozproszoną globalną siłą roboczą, zapewnia lepszą widoczność i kontrolę jakości w czasie rzeczywistym. Istnieją platformy danych. Są też platformy danych AI. My jesteśmy tym drugim, ponieważ bezpieczna platforma ShaipCloud™ typu „human-in-the-loop” oferuje niezrównaną funkcjonalność i szybkość gromadzenia, przekształcania i opisywania dużych ilości danych (tekst, dźwięk, obrazy i wideo) w celu szkolenia i doskonalenia sztucznej inteligencji i Algorytmy ML dla przypadków użycia NLP i Computer Vision.

Możliwości platformy

Typy danych dla wszystkich Twoich potrzeb ML

Aby zbudować inteligentne aplikacje zdolne do zrozumienia, modele uczenia maszynowego muszą przetwarzać duże ilości ustrukturyzowanych danych szkoleniowych. Zebranie wystarczających danych szkoleniowych jest pierwszym krokiem do rozwiązania każdego problemu uczenia maszynowego opartego na sztucznej inteligencji. Przyjmujemy podejście skoncentrowane na kliencie, aby świadczyć usługi danych szkoleniowych AI, aby spełnić Twoje unikalne i specyficzne standardy, jeśli chodzi o jakość i wykonanie

Społeczność AI

Wykorzystaj moc naszej społeczności AI

Wykorzystaj społeczność AI – 30 tys. wykwalifikowanych współpracowników

Generujemy różnorodne i reprezentatywne zestawy danych za pośrednictwem naszej rozległej i zaufanej globalnej społeczności AI, zapewniając wykorzystanie ludzkiej inteligencji w sposób minimalizujący uprzedzenia i przyczyniający się do efektywnego uczenia maszynowego.

Dane na dużą skalę

Nie wystarczy zasilić komputer dużą ilością danych i oczekiwać, że będzie się uczył samodzielnie. Zamiast tego sztuczna inteligencja wymaga odpowiedniego szkolenia. Wielkoskalowe usługi dodawania adnotacji przez ludzi są niezbędne do uczenia maszyn o ludzkiej ocenie.

Dostosowane zestawy danych

Opracowanie niestandardowego zbioru danych może być złożone i czasochłonne, ale ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego uczenia maszynowego. Nasza globalna sieć licząca ponad 30,000 XNUMX ekspertów merytorycznych obejmuje różne branże i posiada doświadczenie w zarządzaniu znacznymi ilościami danych, utrzymywaniu jakości danych i rozwiązywaniu przypadków użycia specyficznych dla branży.

Bezpieczna zdalna przestrzeń robocza

Dzięki naszemu rozwiązaniu Secure Workspace z certyfikatem ISO 27001 nasi pracownicy na całym świecie mogą zdalnie obsługiwać Twoje poufne projekty bez konieczności fizycznego dostępu do bezpiecznego obiektu. Dzięki temu różnorodne talenty naszego zdalnego zespołu minimalizują uprzedzenia i oferują wielojęzyczne wsparcie, nawet podczas globalnych zakłóceń.

Unikaj ciężkich procesów sądowych dotyczących prywatności dzięki De-id i zgodzie użytkownika

W miarę rozwoju sztucznej inteligencji rośnie ryzyko naruszeń prywatności. W Shaip priorytetowo traktujemy prywatność poprzez anonimizację i deidentyfikację danych osobowych, zapewniając zgodność z przepisami i ochronę przed kosztownymi sporami sądowymi. Dodatkowo wymagamy kompleksowej zgody użytkownika podczas gromadzenia danych, aby zapobiec sporom.

Najważniejsze cechy platformy

Skalowalna platforma

Nasza platforma realizuje każdy rodzaj projektu, od prostego do złożonego, obsługując jedno lub więcej zadań, zasobów i formularzy metadanych. Zapewnia skalowalne i elastyczne rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb.

Prywatność danych

Zgoda użytkownika jest uzyskiwana na wielu poziomach, w tym na platformie, projekcie, temacie i zasobie. Zapewnia to kompleksową zgodność z zasadami ochrony prywatności we wszystkich interakcjach z danymi.

Elastyczna platforma

Obsługujemy różnorodne przypadki użycia dźwięku, obrazu i wideo, umożliwiając śledzenie według zadań, zasobów lub godzin. Formularze metadanych można stosować na różnych poziomach, w tym na poziomie zadania, zasobu i tematu. Zbieranie danych jest elastyczne i oferuje niestandardową konfigurację, wybór użytkownika lub automatyczne przypisanie.

Różnorodność danych

 

Zapewniamy różnorodność danych, uwzględniając szeroki zakres danych demograficznych, grup etnicznych i innych istotnych atrybutów. To kompleksowe podejście spełnia różnorodne wymagania projektu i zwiększa bogactwo danych i ich zastosowanie.

Możliwość rozbudowy siły roboczej

Naszą siłę roboczą można w dużym stopniu rozszerzyć, włączając w to partnerstwa z dostawcami, zespoły wewnętrzne i crowdsourcing. Zarządzamy partnerami i wykorzystujemy globalną sieć do profilowania i alokacji zasobów.

Kluczowe wyróżniki

Skalowalny i elastyczny

Nasza platforma obsługuje proste i złożone wytyczne, uwzględniając różnorodne przypadki użycia i wiele zadań związanych z tekstem, dźwiękiem, obrazem i wideo.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Priorytetowo traktujemy prywatność danych za pomocą formularzy zgód oraz zapewniamy jakość i różnorodność danych poprzez bezstronne audyty.

Wyrafinowany przepływ pracy

Łącząc automatyzację i przepływ pracy człowieka, przeprowadzamy audyty jakości na maksymalnie trzech poziomach, wykorzystując globalną siłę roboczą.

Globalna sieć ekspercka

Pozyskujemy zróżnicowane i istotne dane szkoleniowe za pośrednictwem dostawców specyficznych dla danej domeny, wewnętrznych ekspertów, globalnych społeczności lub zespołów hybrydowych.

Analiza danych

Wykorzystując ponad 25 skryptów automatyzacji do sprawdzania poprawności, nasze możliwości obejmują diaryzację głośników, automatyczną segmentację, wykrywanie duplikatów i wykrywanie fałszywych plików audio.

Etyczna integralność danych

Weryfikacja przez człowieka wspomagana sztuczną inteligencją zapewnia jakość, różnorodność, etykę i zgodność z polityką prywatności.

Dane RLHF

Eksperci merytoryczni i generaliści przeglądają odpowiedzi modeli i generują dane zwrotne w celu dostrojenia i zwiększenia dokładności modelu.

Adaptacyjna skalowalność danych

Ujednolicona platforma obsługuje wszystkie typy danych — tekst, dźwięk, obraz i wideo — w różnych przypadkach użycia, w tym w konwersacyjnej sztucznej inteligencji, służbie zdrowia, ogólnej sztucznej inteligencji i obrazowaniu komputerowym.

Bezpieczeństwo i zgodność

Shaip-ISO 9001

ISO 9001: 2015

Shaip-ISO 27001

ISO 27001: 2012

Zgodność Shaip-hipaa

HIPPA

Raport Shaip-soc 2 typu 2

SOC2

Wysokiej jakości dane szkoleniowe dla Twojego modelu AI

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać gotowe dane opracowane dla różnych typów danych (tekst, mowa, obraz, wideo)