Rozwiązania LLM

Usługa dużych modeli językowych

Promowanie ewolucji rozumienia języka w sztucznej inteligencji za pomocą zaawansowanych modeli.

Usługa Llm

Wyróżnieni klienci

Umożliwianie zespołom tworzenia wiodących na świecie produktów AI.

Amazonka
Google
Microsoft
Dzianina

Wspomaganie rozumienia języka za pomocą sztucznej inteligencji: opanuj możliwości zaawansowanego rozumienia języka dzięki naszym najnowocześniejszym usługom w zakresie dużych modeli językowych.

Zanurz się w naszej szerokiej gamie usług zaprojektowanych w celu udoskonalania i ulepszania sposobu, w jaki sztuczna inteligencja rozumie język i wchodzi z nim w interakcję.

Duże modele językowe (LLM) radykalnie rozwinęły dziedzinę przetwarzania języka naturalnego (NLP). Modele te są w stanie zrozumieć i wygenerować tekst podobny do ludzkiego. Odblokowują nowe możliwości w szerokiej gamie aplikacji, od chatbotów obsługi klienta po zaawansowaną analizę tekstu. W Shaip umożliwiamy tę ewolucję, dostarczając wysokiej jakości, różnorodne i kompleksowe zbiory danych, które napędzają rozwój i udoskonalanie LLM.

Bez względu na Twoją obecną pozycję na drodze do rozwoju dużych modeli językowych, nasze kompleksowe usługi mają na celu przyspieszenie rozwoju Twoich inicjatyw AI. Rozumiemy stale zmieniające się wymagania sztucznej inteligencji i pilnie pracujemy, aby oferować rozwiązania w zakresie danych, które ułatwiają precyzyjne, wydajne i innowacyjne szkolenie w zakresie modeli sztucznej inteligencji.

Duży model językowy

Nasze bogate doświadczenie w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), lingwistyce komputerowej i tworzeniu treści opartym na sztucznej inteligencji pozwala nam generować doskonałe wyniki, pokonując wyzwania „ostatniej mili” we wdrażaniu sztucznej inteligencji.

Duże modele językowe Przypadki użycia

Generatywne tworzenie treści

Wykorzystaj moc LLM do generowania treści przypominających ludzi na podstawie monitów użytkownika. Takie podejście zwiększa wydajność pracowników umysłowych, a nawet może zautomatyzować podstawowe zadania. Zastosowania obejmują konwersacyjną sztuczną inteligencję i chatboty, generowanie tekstów marketingowych, pomoc w kodowaniu i inspirację artystyczną.

Generowanie tekstu
Generowanie obrazu

Generowanie obrazu i wideo

Poznaj kreatywny potencjał LLM, takich jak DALL-E, Stable Diffusion i MidJourney, do generowania obrazów z opisów tekstowych. Podobnie, użyj Imagen Video do generowania filmów na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Pomoc w kodowaniu

LLM, takie jak Codex i CodeGen, odgrywają kluczową rolę w generowaniu kodu, dostarczając sugestie autouzupełniania i tworząc całe bloki kodu, przyspieszając w ten sposób proces tworzenia oprogramowania.

Pomoc w kodowaniu
Podsumowanie tekstu

Podsumowanie

W dobie eksplozji danych podsumowanie staje się kluczowe. LLM mogą zapewnić abstrakcyjne podsumowanie, generując nowy tekst reprezentujący dłuższą treść oraz podsumowanie ekstrakcyjne, w którym odpowiednie fakty są pobierane i podsumowywane w zwięzłej odpowiedzi na podstawie monitu. Pomaga to w zrozumieniu dużych ilości artykułów, podcastów, filmów i nie tylko.

Transkrypcja dźwięku na tekst

Wykorzystaj możliwości LLM, takich jak Whisper, do transkrypcji plików audio na tekst, ułatwiając łatwy dostęp i zrozumienie treści audio.

Transkrypcja audio i wideo

Powody, dla których warto wybrać Shaip jako godnego zaufania partnera do gromadzenia danych LLM

Rozmowa z chatbotem ai

Kompleksowe dane AI

Nasza obszerna kolekcja obejmuje wiele kategorii, zapewniając szeroki wybór dla Twojego wyjątkowego treningu modelek.

jakość Zapewniony

Nasze rygorystyczne procedury zapewniania jakości zapewniają dokładność, ważność i przydatność danych.

Różnorodne przypadki użycia

Nasze zestawy danych obsługują różne duże aplikacje do modelowania języka, od analizy tonacji po generowanie tekstu.

Niestandardowe rozwiązania w zakresie danych

Zapewniamy niestandardowe rozwiązania w zakresie danych, które są zgodne z Twoimi konkretnymi potrzebami, tworząc zestaw danych dostosowany do Twoich wymagań.

Bezpieczeństwo i zgodność

Przestrzegamy standardów bezpieczeństwa i prywatności danych, w tym przepisów RODO i HIPPA, chroniąc prywatność użytkowników.

Benefity

Zwiększ wydajność swoich dużych modeli językowych

Zyskaj konkurencję
krawędź

Przyspiesz swój czas
na rynek

Skróć czas i zasoby przeznaczone na gromadzenie danych

Twórz najnowocześniejsze rozwiązania, korzystając z naszego gotowego katalogu danych szkoleniowych LLM

Gotowy katalog danych medycznych i licencjonowanie:

 • Ponad 5 mln rekordów i plików audio dla lekarzy w 31 specjalnościach
 • 2 mln+ obrazów medycznych w radiologii i innych specjalnościach (MRI, CT, USG, XR)
 • Ponad 30 tys. klinicznych dokumentów tekstowych z jednostkami o wartości dodanej i adnotacjami o relacjach
Gotowy katalog danych medycznych i licencje

Gotowy katalog danych mowy i licencjonowanie:

 • Ponad 40 50 godzin danych mowy (100+ języków/XNUMX+ dialektów)
 • 55+ tematów objętych
 • Częstotliwość próbkowania – 8/16/44/48 kHz
 • Rodzaj dźwięku — spontaniczne, wyreżyserowane, monolog, budzące słowa
 • W pełni transkrybowane zestawy danych audio w wielu językach do rozmów człowiek-człowiek, człowiek-bot, człowiek-agent call center, monologów, przemówień, podcastów itp.
Gotowy katalog danych mowy i licencje

Katalog danych obrazów i wideo oraz licencjonowanie:

 • Kolekcja obrazów żywności/dokumentów
 • Kolekcja wideo bezpieczeństwa w domu
 • Kolekcja obrazów twarzy/wideo
 • Faktury, PO, Pokwitowania Inkaso dokumentów dla OCR
 • Zbieranie obrazów do wykrywania uszkodzeń pojazdów 
 • Kolekcja obrazów tablic rejestracyjnych pojazdu
 • Kolekcja obrazów wnętrza samochodu
 • Kolekcja obrazów z kierowcą samochodu w centrum uwagi
 • Kolekcja obrazów związanych z modą
Katalog danych obrazu i wideo oraz licencjonowanie

Nasze możliwości

Ludzie

Ludzie

Dedykowane i przeszkolone zespoły:

 • Ponad 30,000 współpracowników w zakresie tworzenia danych, etykietowania i kontroli jakości Q
 • Uznany Zespół Zarządzania Projektami
 • Doświadczony zespół rozwoju produktu
 • Zespół ds. pozyskiwania i wdrażania puli talentów

Przetwarzanie

Przetwarzanie

Najwyższą wydajność procesu zapewniają:

 • Solidny proces 6 Sigma Stage-Gate
 • Dedykowany zespół 6 czarnych pasów Sigma – Właściciele kluczowych procesów i zgodność z jakością
 • Ciągłe doskonalenie i pętla sprzężenia zwrotnego

Platforma

Platforma

Opatentowana platforma oferuje korzyści:

 • Kompleksowa platforma internetowa
 • Nienaganna jakość
 • Szybsze TAT
 • Bezproblemowa dostawa

Skorzystaj z naszych rozwiązań LLM, aby zbudować precyzyjne i wysokiej jakości modele AI.

Model dużego języka (LLM) to rodzaj systemu sztucznej inteligencji zaprojektowanego w celu rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego na podstawie ogromnych ilości danych.

Działa poprzez analizę ogromnych ilości tekstu w celu rozpoznania wzorców, relacji i struktur, umożliwiając przewidywanie i tworzenie tekstu na podstawie dostarczonego kontekstu.

LLM są szkoleni głównie w zakresie danych tekstowych, które mogą obejmować książki, artykuły, strony internetowe i inne treści pisane z różnych dziedzin.

Dane szkoleniowe służą do uczenia LLM rozpoznawania wzorców w języku. Model jest przedstawiany za pomocą przykładów, uczy się na nich, a następnie dokonuje przewidywań na podstawie nowych, niewidzianych danych.

LLM można wykorzystać w wielu rozwiązaniach biznesowych, takich jak chatboty obsługi klienta, generowanie treści, analiza nastrojów, badania rynku i wiele innych aplikacji wymagających przetwarzania i rozumienia tekstu.

Jakość wyników zależy od jakości i różnorodności danych szkoleniowych, architektury modelu, zasobów obliczeniowych i konkretnej aplikacji, do której jest używany. Regularne dostrajanie i aktualizacje mogą również odgrywać znaczącą rolę.