Uznanie podmiotu nazwanego dla opieki zdrowotnej

Ekstrakcja/rozpoznawanie jednostek w celu szkolenia modeli NLP

Wydobywaj istotne wnioski z nieustrukturyzowanych danych medycznych, korzystając z ekstrakcji jednostek.

Usługi rozpoznawania podmiotów nazwanych

Wyróżnieni klienci

Umożliwianie zespołom tworzenia wiodących na świecie produktów AI.

Amazonka
Google
Microsoft
Dzianina

Co to jest NER

Analizuj dane, aby uzyskać przydatne informacje

Funkcja rozpoznawania podmiotów nazwanych (NER) w opiece zdrowotnej wykrywa i kategoryzuje na podstawie nieustrukturyzowanego tekstu elementy, takie jak nazwiska pacjentów, terminy medyczne i różne terminologie. Funkcja ta usprawnia ekstrakcję danych, ułatwia wyszukiwanie informacji i wzmacnia zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, czyniąc je niezbędnym instrumentem dla instytucji opieki zdrowotnej. 

Shaip NER został zaprojektowany, aby pomóc instytucjom opieki zdrowotnej rozszyfrować istotne szczegóły w nieustrukturyzowanych danych, ujawniając powiązania między podmiotami w raportach medycznych, dokumentach ubezpieczeniowych, opiniach pacjentów, notatkach klinicznych itp. Wspierani naszą głęboką wiedzą specjalistyczną w zakresie NLP, zapewniamy wgląd i realizujemy złożone projekty adnotacji niezależnie od ich wielkości.

Przykłady

1. Rozpoznanie jednostki klinicznej

W dokumentach zdrowotnych znajduje się ogromna ilość informacji medycznych, przeważnie w sposób nieustrukturyzowany. Adnotacja dotycząca podmiotu medycznego ułatwia przekształcenie tej nieustrukturyzowanej treści w zorganizowany format.

Adnotacja jednostki klinicznej
Atrybuty medycyny

2. Uznanie autorstwa

2.1 Atrybuty medycyny

Prawie każda dokumentacja medyczna zawiera szczegółowe informacje na temat leków i ich właściwości, co jest kluczowym aspektem praktyki klinicznej. Możliwe jest wskazanie i oznaczenie różnych cech tych leków, zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

 

2.2 Atrybuty danych laboratoryjnych

Dane laboratoryjne w dokumentacji medycznej często zawierają ich specyficzne cechy. Możemy rozpoznać i opisać te atrybuty danych laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Atrybuty danych laboratoryjnych
Atrybuty pomiaru ciała

2.3 Atrybuty pomiaru ciała

Pomiary ciała, często obejmujące parametry życiowe, są zazwyczaj dokumentowane wraz z odpowiednimi atrybutami w dokumentacji medycznej. Możemy wskazać i opisać te różne atrybuty związane z wymiarami ciała.

3. NER specyficzny dla onkologii

Oprócz ogólnych adnotacji medycznych dotyczących rozpoznawania jednostek (NER), możemy zagłębić się w specjalistyczne dziedziny, takie jak onkologia i radiologia. W dziedzinie onkologii konkretne jednostki NER, które można opatrzyć adnotacją, obejmują: problem nowotworowy, histologię, stadium raka, stadium TNM, stopień raka, wymiar, stan kliniczny, test markerów nowotworowych, lek przeciwnowotworowy, chirurgię nowotworową, promieniowanie, badania genetyczne, zmienność Kod i witryna główna.

Adnotacja dotycząca onkologii
Adnotacja dotycząca skutków ubocznych

4. Niekorzystny wpływ NER i związek

Oprócz wskazania i opisywania głównych jednostek klinicznych oraz ich powiązań, możemy także podkreślić skutki uboczne związane z określonymi lekami lub procedurami. Opisane podejście obejmuje:

  1. Oznaczanie skutków ubocznych i czynników za nie odpowiedzialnych.
  2. Ustalenie i udokumentowanie związku pomiędzy skutkiem niepożądanym a jego czynnikiem sprawczym.

5. Stan asercji

Oprócz wskazania jednostek klinicznych i ich powiązań, możemy także kategoryzować Status, Negację i Temat odnoszące się do tych jednostek klinicznych.

Temat negacji statusu

Dlaczego Shaip?

Dedykuj zespół

Analitycy danych spędzają ponad 80% czasu na przygotowywaniu danych. Dzięki outsourcingowi zespół może skupić się na opracowywaniu algorytmów, pozostawiając nam żmudną część wydobywania NER.

Skalowalność​

Modele uczenia maszynowego wymagają gromadzenia i oznaczania dużych fragmentów zbiorów danych, co wymaga od firm ściągania zasobów z innych zespołów. Oferujemy ekspertów dziedzinowych, których można łatwo skalować.

Lepsza jakość

Dedykowani eksperci domenowi, którzy codziennie dopisują adnotacje, każdego dnia wykonają lepszą pracę w porównaniu do zespołu, który zajmuje się adnotacjami w swoich napiętych harmonogramach.

Doskonałość operacyjna

Nasz proces zapewniania jakości danych, walidacje techniczne i wieloetapowa kontrola jakości pomagają nam zapewniać jakość, która często przekracza oczekiwania.

Bezpieczeństwo z prywatnością

Posiadamy certyfikaty potwierdzające zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych z zachowaniem prywatności gwarantującej poufność

konkurencyjne ceny

Jako eksperci w kuratorowaniu, szkoleniu i zarządzaniu zespołami wykwalifikowanych pracowników, możemy zapewnić realizację projektów w ramach budżetu.

Dostępność i dostawa

Wysoka dostępność sieci i terminowe dostarczanie danych, usług i rozwiązań.

Globalna siła robocza

Dzięki puli zasobów lądowych i morskich możemy budować i skalować zespoły zgodnie z wymaganiami różnych przypadków użycia.

Ludzie, proces i platforma

Dzięki połączeniu globalnej siły roboczej, solidnej platformy i procesów operacyjnych Shaip pomaga uruchomić najbardziej wymagającą sztuczną inteligencję.

Skontaktuj się z nami

Chcesz zbudować własne dane treningowe NER?

Skontaktuj się z nami teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy zebrać niestandardowy zestaw danych NER dla Twojego unikalnego rozwiązania AI/ML

  • Rejestrując się, zgadzam się z Shaip Polityka prywatności i Regulamin i wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej B2B od Shaip.